فرزندان و نوادگان

احمد فرزند امام کاظم در ایران

اشاره
سید امیر احمد، معروف به «شاه چراغ» [۴۸] در میان فرزندان موسی بن جعفر (ع) بعد از امام رضا (ع) بر همهی برادران خود برتری و فضیلت داشت. وی مردی بخشنده، بزرگوار و پرهیزکار بود. در شرح حال او نوشتهاند که در راه خدا هزار بنده آزاد کرده است. [۴۹] کرامات نفسانی و سجایای اخلاقی، او را محبوب پدر بزرگوارش کرده بود؛ چندان که آن حضرت او را بر بعضی از فرزندانش مقدم میداشت، بعضی از املاک خود را به وی بخشید و او را – به ظاهر – از جمله جانشینان خود قرار داد. اسماعیل، برادر احمد میگوید: [ صفحه ۱۲] «پدرم همراه فرزندانش به سوی بعضی از املاکش بیرون رفت. همراه احمد، بیست نفر از خدمتکاران و چاکران پدرم بودند که با او میایستادند و با او مینشستند؛ علاوه بر این پدرم پیوسته نظرش با او بود و پاس او را میداشت و از او غافل نمیشد و ما از آنجا بازنگشتیم تا آن که احمد بازگشت.» [۵۰] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *