احادیث اخلاقی

اقتصاد از دیدگاه امام کاظم علیه السلام

امام موسی بن جعفر علیه السلام یاران خود را به اقتصاد و میانهروی دعوت [ صفحه ۲۷۳ ] کرده و آنها را از ولخرجی و اسراف
هر که میانهرو باشد و قناعت ورزد، » : برحذر میداشت، زیرا که به وسیله ولخرجی و اسراف است که نعمت از دست میرود، فرمود
محتاج به دیگران نمیشود کسی » : و نیز فرمود «. نعمتش پایدار باشد و هر کس ولخرجی و اسراف کند، نعمتش از کف بیرون رود
براستی از جمله شاخصهای اقتصاد اسلامی، جلوگیری از ولخرجی است، زیرا که ولخرجی باعث تباهسازی «. که میانهروی کند
ثروتها و فساد اخلاق، گسترش بیبند و باری، همه چیز را برای خود حلال شمردن و ایجاد کینه و نارضایتی در نفوس تنگدستانی
العمل و حقوق العامل فی » است که خود را در رفاه مالی نمیبینند. در این باره، به صورت موضوعی و فراگیر در کتاب خود
بحث کردهایم. « الاسلام
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *