اخلاق و فضائل

امام کاظم شکوفه ملکوتی

در مورد افراد برجسته و برگزیده چون امامان معصوم (ع) باورهایی وجود دارد که درباره دیگران نیست. آفرینش آنان با دیگران متفاوت میباشد. به همین خاطر تکون آنان توأم با پدیدههای غیبی و کرامت است. همان گونه که در مورد تکون فاطمه علیهاالسلام آمده است که رسول الله (ص) نخست از میوههای بهشتی بهرهمند شد و تناول نمود و آن میوهها به نطفه فاطمه تبدیل شد و فاطمه را حورای انسیه و ثمره میوههای بهشتی ساخت. [۱۴] در مورد امامان دیگر نیز مشابه این داستانها وجود دارد که آنان همانند انسانهای معمولی تکون نیافتهاند. بلکه عصاره میوهها و طعام و شرابهای ملکوتی میباشند. امام صادق (ع) در این راستا این گونه سخن میگوید: در شبی که نطفه فرزندم «موسی» تکون یافت، فرستادهای به نزد من آمد و نوشیدنی به من نوشاند؛ همان گونه که به نزد پدرانم آمده بود و همان نوشیدنی را به آنان نوشانده بود. آنگاه از آن نوشیدنی نطفه فرزندم تکون یافت، اتانی آت کما أتی جد ابی و جدی فسقانی کما سقاهم. [۱۵] . [ صفحه ۲۱] این گونه ریشه عترت از اعماق، ملکوت است. شاخصهای عترت شکوفه های ملکوتی میباشند که در این سرا برای بهرهوری انسانها ببار نشستهاند.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *