نقش تربیتی و ارشادی

امام کاظم علیه السلام و سفارش همگانی

امام علیه السلام، همهی اصحاب خود را به تنظیم اوقات خود، و کار و تلاش برای تهذیب نفس خویش سفارش کرده و فرموده
بکوشید، تا این که وقت شما چهار ساعت باشد، یک ساعت برای مناجات با خدا، یک ساعت برای کار و زندگی و معاش، » : است
و یک ساعت برای معاشرت با برادران و مردمی که مورد اعتمادند که عیبهای شما را به شما اعلام میکنند و از دل با شما صمیمی
هستند، و ساعتی هم برای درک لذتهای حلال خلوت کنید، و به وسیلهی این ساعت برای انجام وظایف آن سه ساعت توانا
میشوید، تنگدستی و طول عمر را به خود تلقین نکنید، که هر کس تنگدستی را به خود تلقین کند، بخیل میشود، و هر که طول
عمر را در نظر بگیرد، حریص میگردد. برای خود بهرهای از دنیا برگیرید، و آنچه خواستهی حلال باشد، و آنچه به جوانمردی لطمه
صفحه ۱۳۳ از ۲۷۲
نزند و اسراف نباشد، استفاده کنید، و [ صفحه ۲۹۲ ] به این وسیله برای انجام امور دینی کمک بگیرید، زیرا که روایت شده است:
. [۴۵۸] «. از ما نیست هر کسی که دنیایش را برای دینش ترک کند، و یا دینش را برای دنیا، از دست بدهد »
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *