اخلاق و فضائل, معجزات و کرامات

امام کاظم و جذب نیروهای اردوگاه دشمن

ماجرای دیگر، انقلاب روحی خواهر سندی بن شاهک بر اثر آشنایی با امام است. نوشتهاند که وقتی امام کاظم (ع) نزد سندی بن شاهک زندانی بود، خواهرش از وی خواست مسئولیت زندان بانی امام به او سپرده شود. ابن شاهک با درخواست خواهرش موافقت کرد و او را زندان بان امام کرد. زمانی نگذشت که امام کاخهای باوریهای دروغین آن زن را از ریشه فرو پاشاند و او شیفته بزرگواری امام شد. خطیب بغدادی مینویسد: «عمار بن ابان گوید: وقتی ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) نزد سندی بن شاهک زندانی بود، خواهرش که زنی خادمه بود، از او درخواست کرد زندانبان امام شود. سندی با درخواست او موافقت کرد. [از آن پس] او عهده دار خدمت گزاری امام در زندان شد. بنا بر حکایت آن زن، وقتی [امام] نماز عشا را ادا میکرد، تا نیمههای شب به ذکر و دعا میپرداخت. آنگاه نماز شب میخواند تا اینکه سپیدهدم نماز صبح میگزارد و پس از آن تا طلوع آفتاب ذکر میگفت. پس از آن تا چاشت مینشست. آن گاه مسواک میزد، غذا میخورد و سپس تا اذان ظهر میخوابید. هنگام ظهر بیدار میشد، وضو میساخت و تا نماز عصر مشغول نماز خواندن بود. سپس رو به قبله ذکر میگفت تا نماز مغرب. آنگاه نمازهای مستحبی بین مغرب و عشا را به جای میآورد. این برنامه همیشگی او بود. از آن پس، خواهر سندی پیوسته میگفت: ناکام باد مردمی که خار راه او گشتند.» [۱] .
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۲؛ سیرالاعلام النبلاء، ج ۶، ص ۱۸٫
منبع: امام کاظم از دیدگاه اهل سنت؛ علی اصغر قربانی؛ مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما ۱۳۸۵٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *