از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان

اوصاف امام کاظم علیه السلام از دیدگاه عبدالله بن اسعدیافی

امام موسی، بندهی شایسته، بخشنده و بردبار، ارجمند و در اعتقاد شیعه، یکی از دوازده امام معصوم است. او را به خاطر عبادت و »
کوشش در راه خدا، عبدصالح میگفتند. بخشنده و بزرگوار بود، چنین بود که اگر کسی به او آزار میرساند او در مقابل، کیسهای
. [۲۷۹] « که هزار دینار داشت برای او میفرستاد
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *