از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان

اوصاف امام کاظم علیه السلام از دیدگاه سید کاظم یمانی

موسی کاظم پنجمین نوادهی پیامبر (ص) و هفتمین امام علیه السلام است و به نام کاظم موسوم شد از آن رو که خشم خود را فرو »
میخورد و دارای حلم و بردباری بود. شب هنگام از خانه بیرون میشد در حالی که کیسه های درهم به همراه داشت و به هر که
میخواست نیکی و احسان کند آنها را مرحمت میکرد. صبر و راه و روش موسی کاظم ضربالمثل بود، هنگامی که نماز عشا را
میخواند پیوسته حمد خدا را میگفت و دعا میخواند تا نیمهی شب، وقتی که نماز صبح را برگزار میکرد تا طلوع آفتاب ذکر
. [۲۹۵] « خدا میگفت و این کار همیشگی او بود
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *