از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان

اوصاف امام کاظم علیه السلام از دیدگاه سید ضامن بن شدقم

آقای بزرگوار و امام بردبار، همنام موسی کلیم، شکیبایی که خشم خود را فرو میخورد، صاحب سپاه و شرافتمندی فرزانه، با »
پرتوی درخشان، و عظمتی فوقالعاده، و پاکترین نسب، شایستهی درستکار، بردبار روزهدار شب زندهدار، کسی که در پیشگاه خدا
حاکم بر خصم است، شهید مسموم، آن که کراماتش را همه دیده، در عبادت کوشا، بر [ صفحه ۱۹۸ ] طاعات حق مواظب بوده و
شب را در حال رکوع و سجود و روز را به روزهداری میگذراند. مجاهد در راه خدا و آن که با احسان، بدکاران را پاداش میداد.
فروخورندهی خشم، آن کسی که آوازهی حلم و احسانش همه جا رسیده، رهبر سپاه، همان آقایی که در قبرستان قریش مدفون
. [۲۹۷] « است، امام به حق، ابوابراهیم و ابوالحسن امام موسی کاظم فرزند امام جعفر صادق علیهماالسلام
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *