احادیث اخلاقی

بر حذر داشتن از تنبلی از دیدگاه امام کاظم علیه السلام

اسلام از تنبلی نهی کرده است، زیرا که تنبلی باعث سستی در حرکت اقتصادی و رکود در توانمندیهای انسانی و فساد جامعه است،
بار خدایا! پناه میبرم به تو از » : در دعای مأثور از امامان علیهم السلام، رسیده است که از تنبلی به خدا باید پناه برد؛ و از ایشان است
دوری کن از تنبلی و بیحوصلگی، زیرا که آن » : و امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود « تنبلی و بدحالی و تنگدستی
دو، کلید هر بدی هستند… براستی هر کسی که تنبل باشد، حق را ادا نخواهد کرد و هر کس بیحوصله باشد، در برابر حق شکیبا
۴۴۷ ] . امام موسی بن جعفر علیه السلام یکی از فرزندانش را به کوشش در کارها و دوری از تنبلی سفارش کرده، ] «. نخواهد بود
امام علیه السلام «. زنهار از تنبلی و بیحوصلگی! زیرا که آن دو تو را از بهرهای که در دنیا و آخرت داری باز میدارند » : میفرماید
براستی از تنبلی و بیهودهگذرانی، ناراضی و از شخص تنبل خشمگین بود زیرا که آن، باعث تنگدستی و سقوط و از بین رفتن
جوانمردی است، و هر که دارای این صفت ناپسند باشد، در حکم مردهای است که اندیشه و تدبیری ندارد.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *