امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

بزم برامکه

برامکه از فرصت اقتدار سیاسی بهره کافی برده و موقعیتی برای خویش پدیدار ساختند. به اموال و کنیزان فراوانی دست یافتند. به کام جویی و لهو و خوش گذرانی روی آوردند. برمکیان در آراستن بزم و اسراف و تبذیر با عباسیان مسابقه گذاشتند و از عباسیان نیز پیشی گرفتند. جعفر برمکی تمام باغات را در اختیار گرفته بود و هر جا قدم مینهاد، باغ وی به حساب میآمد. [۴۱۰] جعفر برمکی برای احداث یک قصر دو میلیون درهم هزینه نمود. [۴۱۱] . مادر جعفر صد کنیز که هر کدام رنگ و مدل لباس هایشان با هم متفاوت بودند در قصر داشت. [۴۱۲] هارون هنگامی که به بزم برامکه وارد شد از دیدن منظرههای متنوع و از بوی عطرهای گوناگون کنیزان بیهوش شد. [۴۱۳] . اسراف و تبذیر برامکه آن مقدار اوج گرفته بود که زبان زد همگان شده بود، چنانچه اگر سردمداران حکومتی به اسراف و تبذیر روی میآوردند، به [ صفحه ۱۶۷] ایشان گفته میشد، الملوک یتبرمک. [۴۱۴] اینها نمونه هایی از فساد و تباهی عباسیان و درباریان آنان میباشد.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *