امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

بزم هارون الرشید

مناسب است برخی رفتارهای مدعی خلافت رسول الله (ص) را مورد توجه قرار دهیم تا با روحیات حاکمان عباسی به ویژه معاصرین امام کاظم (ع) بهتر آشنا شویم. هارون به یکی از کنیزان زیبا چهره پدرش چشم دوخته بود. هنگامی که از وی طلب کامجویی نمود، وی گفت من چون منکوحه پدرت هستم بر تو روا نیستم. هارون برای تأمین خواهشهای نفسانی خویش، به دنبال قاضی ابویوسف (شاگرد ابوحنیفه) مفتی درباری فرستاد و موضوع را با وی در میان گذاشت. مفتی دربار نیز برای تأمین خواستههای هارون گفت از کجا این کنیز راست میگوید که پدر تو با وی همبستر شده باشد، دروغ میگوید. هارون که از فتوای وی به وجد آمده بود، وی را مورد ستایش قرار داده و از کنیز پدر کامجویی نمود و احکام دینی و لا تنکحوا ما نکح آبائکم [۳۷۰] را زیر پا نهاد؛ که منکوحه پدر بر پسر چه همسر و چه کنیز حرام است. [۳۷۱] . [ صفحه ۱۵۹] آنگاه ابو یوسف را مشمول لطف ملوکانه قرار داد. [۳۷۲] البته این گونه فتواها، این گونه تشویقها را نیز در پی دارند. همین ابویوسف هنگامی که طبق درخواست مادر هارون بر وفق میل خیزران فتوا داد، مورد عنایت ویژه خیزران قرار گرفت و جام طلایی و نقرهها و غلامان و مرکبهای فراوان نصیب وی شد. [۳۷۳] هارون با کنیز دیگری پیش از استبراء (عده کنیز) همبستر میشود. [۳۷۴] . هادی برادر هارون کنیز زیبارویی داشت که همیشه نگران این بود که بعد از وی برادرش هارون آن کنیز را تصاحب کند. میان آن دو پیمان محکم برقرار شد تا این کار اتفاق نیافتد. لیکن بعد از مرگ برادر، وی را تصاحب کرد و هنگامی که کنیز پیمان را یادآوری نمود، هارون گفت من کفاره هر دو را می پردازم. [۳۷۵] . هارون از میان دو هزار کنیز دربار، سیصد کنیز زیبا را برگزیده بود که در بزم وی مینواختند. [۳۷۶] وی از میان صد نوع آهنگ موسیقی سه نوع را برگزیده بود که وی را بیش از بقیه موسیقیها به طرب میآورده است. [۳۷۷] هارون از میان آوازه خوانها سه نفر به نامهای سحر، ضیاء، و خنث را برگزیده بود که به اعتراف وی افسار و عنان وی را به دست گرفته بودند. ملک الثلاث الانسات عنانی و حللن من قلبی بکل مکان [۳۷۸] . [ صفحه ۱۶۰] هارون هنگامی که «هیلانه» کنیز زیبارویش مرد، در مرگ وی آن گونه اندوهناک شد که مرثیه سرود: زندگیام با مرگ وی از دست نهاده شده است. فارغت عیشی حین فارقتها فما ابالی کیف ما کانا [۳۷۹] . آری، خلیفه مسلمانان عنانش را این گونه به دست خنیاگران و خواهشهای نفسانی سپرده است.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *