فرزندان و نوادگان

تقوای احمد بن موسی کاظم

احمد بن موسی (ع) آن مقدار فرزانه و پرهیزکار بود که هنگامی که خبر شهادت پدر در مدینه منتشر شد مردم به در خانه اماحمد مراجعه کردند و با احمد بن موسی (ع) به عنوان امام بیعت نمودند. این نکته در عین حال که از یک جهت طبیعی به نظر میرسد، زمینه پدیدار شدن یک فتنه و فرقه و یک نوع تفرقه در میان شیعیان را تداعی مینماید؛ اکنون که مردم به احمد بن موسی اقبال نمودهاند، وی نیز از موقعیت بهره برده و خود را جانشین حضرت مطرح سازد و باعث تفرقه در تشکل همسوی اهل بیت (ع) گردد! لیکن احمد بن موسی (ع) از لحاظ ورع و پرهیزکاری در آن حد قرار دارد و آن مقدار فرزانه و زیرک است که فریب دنیاطلبی را نمیخورد. آن مقدار خود ساخته است که در این موقعیت حساس راحت تصمیم میگیرد. به همراه مردم به مسجد میآید و بیعت مردم را میپذیرد. لیکن به صورت شفاف در ضمن خطبه فصیح در حضور همگان اعلان میدارد که منصب [ صفحه ۳۹] امامت بعد از پدرم به من واگذار نشده است! بلکه امام بعد از موسی بن جعفر (ع) برادرم علی بن موسی الرضا (ع) میباشد. من نیز با وی بیعت مینمایم و هر کس همراه من است نیز باید در بیعت با علی بن موسی الرضا همراه من باشد. بر شما واجب است از وی پیروی نماییم. امام مفترض الطاعه در نزد من علی بن موسی (ع) میباشد، و هو ولی الله و الفرض علی و علیکم من الله و رسوله طاعته بکل ما یأمرنا. [۷۳] . این موضع گیری در این لحظه حساس اوج تقوی و پرهیزکاری و فرزانگی احمد بن موسی (ع) را گواهی میدهد. همان گونه که در بسیاری موارد برخی فرزندان ائمه زمینه ایجاد فرقه داشتند و مردم از این زمینه به اشتباه افتادهاند. مانند «زیدیه» که زید فرزند امام سجاد (ع) را به امامت پذیرفتند (البته زید در ایجاد این انحراف نقشی نداشت). و مانند «فطحیه» و «اسماعیلیه» که از فرزندان امام صادق (ع) میباشند. این زمینه برای احمد بن موسی هم فراهم شد. لیکن وی با فرزانگی و تقوی و طهارت زمینه توطئه را از بین برد و همگان را به امامت و پیروی علی بن موسی (ع) فراخواند!
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *