ولادت، از کودکی تا بزرگسالی

تولد امام کاظم

امامان معصوم (ع) نقش محوری در رهنمون جامعه دارند؛ به ویژه برای کسانی که از اندیشهها و رفتار آنان بهره میبرند. وجود آنان بیشترین برکات را به جامعه ارزانی مینماید. به همین جهت وجود آنان از لحاظ رهبری و معنوی با برکت ترین برای نظام هستی و جامعه انسانی به ویژه شیعیان میباشد. امامان سکان داران کشتی زندگی میباشند که کشتی را از طوفانها و گردابهای مهیب به ساحل نجات رهنمون میسازند. آن کسی که کشتی طوفان زده را به ساحل میرساند چه حقی بر سرنشینان کشتی خواهد داشت؟ امامان همین نقش و حق را در راستای جامعه انسانی ما به خصوص پیروان آنان که به ارزشهای والای آنان توجه دارند ایفا مینمایند. رسول الله (ص) اهل بیت خویش را به همین نقش مهم ستود، مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح من رکبها نجی و من تخلف عنه غرق. [۱۶] «مثل اهل بیت من همانند کشتی نوح است، هر کس درون آن قرار گرفت نجات یافت، هر کس از آن روی برتابید، غرق شد». اینک صادق آل محمد (ع) فرزند برومندش «موسی» را این گونه میستاید: قد وهب الله لی غلاما و هو خیر من برء الله. [۱۷] «خداوند سبحان پسری به من [ صفحه ۲۲] بخشیده است که بهترین روی زمین میباشد.» نیز میفرماید: هو المولود لم یولد فینا مولود اعظم برکه علی شیعتنا منه. [۱۸] «در بین ما فرزندی با برکت تر برای شیعیان از موسی بن جعفر (ع) متولد نشده است». نیز میفرماید: فولدت خیر اهل الارض موسی بن جعفر (ع) [۱۹] «آن روز حمیده کودکی که برترین روی زمین است به دنیا آورد». منظور از با برکت ترین در مقایسه با دیگران است نه شاخصهای دیگر عترت؛ زیرا همین تعبیر در مورد دیگر شاخصهای عترت و اسوههای تقوا نیز آمده است.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *