امامت و رهبری، حاکمان زمان

جواب امام صادق علیه السلام به معاذ بن کثیر در مورد امامت امام کاظم

معاذ بن کثیر [ ۲۱۰ ] به قصد سؤال از امامی که پس از امام صادق علیه السلام عهدهدار امامت میگردد، به محضر آن حضرت
از خداوندی که به پدرت نسبت به تو این مقام [امامت] را داد، درخواست میکنم تا به شما نیز پیش از » : شرفیاب شد و عرض کرد
فدایت شوم، آن را که «. خداوند، چنان لطفی را کرده است » «… این که از دنیا بروید، نسبت به فرزندتان، همان مقام را مرحمت کند
پس به طرف فرزندش موسی علیه السلام اشاره فرمود، در حالی که او در خواب بود فرمود: این که » ؟ خداوند تعیین کرده، کیست
. [۲۱۱] « خوابیده است و آن روز پسربچهای بود
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *