امامت و رهبری، حاکمان زمان

جواب امام صادق علیه السلام به منصور بن حازم در مورد امامت امام کاظم

منصور بن حازم حضور ابوعبدالله – صادق – علیه السلام رسید و از آن حضرت درخواست تعیین امام پس از خود را داشت، عرض
پدر و مادرم فدایت باد! بر نفوس انسان شب و روز میگذرد [کنایه از این که سرانجام هر کسی میمیرد] پس اگر چنین » : کرد
این همان سرپرست شما است و به طرف ابوالحسن موسی » : اتفاقی افتاد، امام [پس از شما] کیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود
علیه السلام اشاره کرد، آنگاه دست روی شانه پسرش گذاشت، تا درست او را نشان دهد، عمر آن بزرگوار در آن روز پنج سال
[ ۲۱۲ ] . [ صفحه ۱۵۶ ] « بود
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *