امامت و رهبری، حاکمان زمان

جواب امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب در مورد امامت امام کاظم

یکی از اصحاب امام علیه السلام شرفیاب حضور آن حضرت شد و درخواست کرد تا حجت بعد از خود را برای وی معین کند. امام
هفت روز. [ «؟ چند روز شمردی » : او روزها را از یک شنبه تا شنبه شمرد. امام علیه السلام فرمود «. روزها را بشمار » : علیه السلام فرمود
شنبهی شنبه ها، خورشید روزگاران و روشنایی ماه ها، کسی که اهل بازیچه و بازی نیست، و او » : صفحه ۱۶۲ ] بلافاصله فرمود
۲۲۴ ] . تا این جا بعضی از نصوصی که از قول ] « هفتمین شما، قائم شما است. سپس به طرف فرزندش موسی علیه السلام اشاره فرمود
امام جعفر بن محمد علیهماالسلام دربارهی امامت فرزندش ابوالحسن موسی علیه السلام رسیده بود، پایان گرفت و اینها خود باعث
صفحه ۸۰ از ۲۷۲
قطع و یقین به امامت آن بزرگوار است. امامت – همان طوری که گفتیم – از جمله، مهمترین الطاف خداوندی است که امام اهل
بیت علیهم السلام بدان اختصاص یافتهاند و تمام عناصر شایستگی و کمال، مربوط به همین ویژگی است، و ما در آینده به بخشی از
برجستگیهای دیگری که پرده از راز امامت آن بزرگوار برمیدارد، اشاره خواهیم کرد.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *