احادیث و سخنان

حدیث امام کاظم ساختن مسجد

به پاداشتن پایگاهی دینی چون «مسجد» از مهم ترین وظائف دینی به شمار میرود و بر همین اساس قرآن کریم برای احداث و عمارت مساجد شرایط مهمی را مطرح میسازد، که تنها با فراهم شدن این شرایط افراد موفق به این فضیلت مهم میشوند. این شرایط عبارتند از: ایمان به خدا و روز جزا و پای بند بودن به فروعات دینی در رفتار که تبلور آن در پرستش خدا مانند به پا داشتن نماز و پرداختن زکات میباشد، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلوه و آتی الزکاه. [۳۱۵] شخص تا به این مرحله از ایمان نرسد توفیق ساختن و آبادانی مسجد برای وی فراهم نمیشود. انسانی که در باورهای خویش آلوده به شرک باشد و از ایمان و توحید فاصله داشته باشد، هرگز به تعمیر و آبادانی مسجد اقدام نمیکند، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. [۳۱۶] . رسول الله (ص): من بنا مسجدا فی الدنیا اعطاه الله بکل شبر منه، او بکل زراع منه مسیر اربعین الف عام. [۳۱۷] «هر کس مسجدی به مقدار یک وجب یا نیم متر [ صفحه ۱۳۳] بسازد، خدای سبحان به وی به مقدار طول چهل هزار سال راه در قیامت پاداش می دهد». امام صادق (ع): من بنا مسجدا بنا الله بیتا فی الجنه. [۳۱۸] «هر کس مسجدی بنا کند خدا برای وی خانهای در بهشت بنا میکند». امام باقر (ع): من بنا مسجد کمفحص قطاه [۳۱۹] بنا الله له بیتا فی الجنه. [۳۲۰] «هر کس مسجدی به مساحت آشیانه پرندهای بسازد، خدا خانهای برای وی می سازد (منظور مشارکت در ساختن مسجد میتواند باشد)».
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *