احادیث اعتقادی

حدیث امام کاظم گرفتاری در دنیا از لوازم ایمان

«مثل المومن مثل کفتی المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه لیلقی الله عزوجل و لا خطیئه.» [۳۵۳] . مثل مومن، مثل دو کفهی ترازو است که هر مقدار بر ایمان او افزوده شود بر بلا و گرفتاریاش نیز افزوده خواهد شد تا پاک و بدون گناه به دیدار خدای بزرگ بشتابد. از این روایت شریف دو نکتهی مهم استفاده میشود. ۱- ملازمت و تفکیک ناپذیری ایمان با گرفتاری دنیوی. ما نباید تصور کنیم وجود مشکلات مادی و گرفتاریهای دنیوی در زندگی یک فرد دلیل بر بیتوجهی خداوند نسبت به وی و واگذاری او به خود است؛ بلکه بر عکس، نشانهی قرب و منزلت ویژه انسان گرفتار نزد پروردگار خویش است؛ از این رو میبینیم اولیای الهی که بالاترین مقام را نزد خداوند دارند بیشتر از دیگران دست به گریبان مشکلات و گرفتاریهای دنیوی هستند. البته منظور از این گرفتاریها آن سنخ گرفتاریهایی است که در جریان دستیابی مومن به [ صفحه ۱۵۰] کمال معنوی و هدف عالی برای وی پیش میآید، نه آن سنخ گرفتاریهایی که نتیجهی بیبرنامگی، سوء تدبیر و ندانمکاریهای انسان است. ۲- اثر پاکسازی بسیار ارزندهای که این گرفتاریها برای مومن دارد. از آنجا که خداوند نسبت به بندهی مومن و مخلص خود عنایت ویژه دارد، پاداش مهم و بس بزرگی برای گرفتاریها و مصائبی که در جریان طی مراحل و انجام وظیفه برای وی پیش میآید، منظور کرده است و آن طهارت و پالایش او از هر گونه خطا و نافرمانی به هنگام مرگ و دیدار پروردگار است. این فرجام کار و پاداش ارزنده، تحمل هر گونه مشکل و مصیبتی را برای انسان مومن آسان میسازد.
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *