احادیث و سخنان

حدیث امام کاظم تضرع برای عقل

هر کس بینیازی خواهد بدون دارایی، و آسایش دل خواهد بدون حسد، و سلامتی دین طلبد، باید به درگاه خدا زاری کند و بخواهد که عقلش را کامل کند. پس هر کس که خرد ورزد. بدانچه کفایتش کند قانع باشد. و هر که بدانچه او را بس باشد قانع شود، بینیاز گردد و هر که بدانچه او را بس بود قانع نشود، هرگز به بینیازی نرسد.
من اراد الغنی بلا مال و راحه القلب من الحسد و السلامه فی الدین فلیتضرع الی الله فی مسالته بان یکمل عقله، فمن عقل قنع بما یکفیه و من قنع بما یکفیه استغنی و من لم یقنع بما یکفیه لم یدرک الغنی ابدا. [۱] .
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] تحف العقول، ص ۳۸۸٫
منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ حلم چاپ اول زمستان ۱۳۸۴٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *