احادیث و سخنان

حدیث امام کاظم دوستدار ظالمان مباش

صفوان بن مهران که با کرایه دادن شتران خود به افراد امرار معاش میکرد از شاگردان و یاران خاص امام کاظم (ع) بود. روزی خدمت حضرت (ع) مشرف گشت.
امام (ع) به او فرمود: « همه کارهایت نیک است جز یک کار! »
صفوان: « آن یک کار چیست؟ »
– شتران خود را به این مردک (هارونالرشید) کرایه دادهای.
– سوگند به خدا شترانم را برای کارهای ناشایسته و شکار و امور بیهوده و لغو کرایه ندادهام بلکه برای سفر حج کرایه دادهام و خودم عهدهدار راندن شترها نشدم، بلکه آنها را به غلامانم سپردهام.
– آیا پول کرایه بر عهده دستگاه هارون است؟
– آری.
– آیا دوست داری هارونیان زنده بمانند تا کرایه تو پرداخت گردد؟
– آری.
امام (ع) فرمود: « من احب بقائهم فهو منهم و من کان منهم ورد النار. » « هر کس بقای آنان (ظالمان) را دوست بدارد، جزء آنها است و کسی که جزء آنها باشد، وارد شده در دوزخ خواهد بود. » صفوان گوید: « از خدمت امام (ع) خارج شدم و سریعا همه شترانم را فروختم تا دیگر بار به این گناه گرفتار نشوم. » هارون از ماجرا اطلاع یافت، پس مرا احضار کرد و گفت: « شنیدهام که شترانت را فروختهای. »
– « آری. »
– « چرا؟ »
– « پیر شدهام و غلامان نیز پایبند کارهایم نیستند. »
هارون:« نه! نه! هرگز! من میدانم که به اشاره چه کسی این کار را کردی. تو به تقاضای موسی بن جعفر به این عمل تن دادی. » از روی تقیه گفتم: « مرا با موسی بن جعفر چه کار؟ » گفت: « دع هذا عنک. فو الله لو لا حسن صحبتک لقتلتک »
« از این حرفها نزن. سوگند به خدا اگر سابقه رفاقت نیک من با تو نبود قطعا تو را میکشتم. » [۱] .
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] وسائل الشیعه، شیخ حر عالی، ج ۱۲، ص ۱۳۱ و ۱۳۲٫
منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام موسی بن جعفر؛ سید علی حسینی قمی، نبوغ چاپ دوم ۱۳۸۲٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *