فرزندان و نوادگان

حمزه بن موسی کاظم در ایران

حمزه بن موسی با کنیه «ابوالقاسم» مردی دانشمند، صاحب فضل، بلند مرتبت و مقبول و موجه نزد عامه و خاصه بود. وی – بنا به نقلی – همراه برادرش حضرت امام رضا (ع) رهسپار خراسان شد و در خدمت آن حضرت و مطیع اوامر او بود. [۵۹] . منابع تاریخی، چگونگی درگذشت و محل دفن او را مختلف ذکر کردهاند؛ در پارهای [ صفحه ۱۵] مآخذ آمده است که وی به هنگام هجرت به ایران به دست عوامل مامون به شهادت رسید. [۶۰] محل دفن او بین اصطخر شیراز، سیرجان، تبریز، ری و قم مردد است. بنابر نقل نجاشی زمانی که حضرت عبدالعظیم در ری بود پنهانی به زیارت قبری میرفت – که هم اکنون در نزدیکی قبر اوست – و میگفت: این قبر مردی از فرزندان موسی بن جعفر (ع) است. [۶۱] علامه مجلسی نیز این احتمال را تقویت کرده است. [۶۲] ولی صاحب مجدی قبر او را در اصطخر شیراز میداند. [۶۳] . «ابن عنبه» قبری را که در شیراز است متعلق به فرزندش «علی بن حمزه» میداند و از «لب الانساب» نقل میکند که قبر حمزه در سیرجان است. [۶۴] در قم نیز مزاری است که به «شاهزاده حمزه» معروف است و ظاهر سخن صاحب تاریخ قم این است که این بزرگوار همان حمزه بن موسی (ع) است. [۶۵] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *