معجزات و کرامات

دستور امام کاظم و بلعیدن شیر

علی بن یقطین – یکی از دوستان و اصحاب امام موسی کاظم (ع) که وزیر هارون الرشید نیز بود – حکایت کند: روزی هارون الرشید بعضی از نزدیکان خود و همچنین امام موسی کاظم (ع) را برای صرف طعام دعوت کرد؛ و یکی از افراد خود را دستور داد تا بر سر سفره کاری کند که حضرت موسی کاظم (ع) شرمنده و خجل شود.
حضرت به همراه یکی از خادمان خود تشریف آورد و در جایگاه خود جلوس فرمود، پس از لحظاتی سفره پهن و غذاها چیده و آماده شد و حاضران مشغول خوردن غذا شدند.
و خادم حضرت نیز کنار حضرتش قرار گرفته بود، مشغول خوردن شد و چون میخواست نانی بردارد با سحر و جادوئی که شده بود، نان پرواز میکرد و تمام حاضران میخندیدند و در ضمن حضرت را مسخره میکردند. چون چند مرتبه این کار تکرار شد، حضرت به عکس شیری که بر یکی از پردهها بود خطاب نمود و اظهار داشت: ای شیر خدا! دشمن خدا را بر گیر. ناگهان آن عکس تجسم یافت و شیری بزرگ و غضبناک گردید، و سپس حمله ای نمود و آن شخص ساحر و جادوگر را بلعید. تمامی افراد در آن مجلس، با دیدن چنین صحنه ای هولناک، ترس و وحشت بیهوش گشته و روی زمین افتادند و شیر به حالت اولیه خود برگشت.
پس از گذشت ساعتی که حاضران بهوش آمدند، هارون الرشید به حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام عرضه داشت: تو را سوگند میدهم به حقی که بر گردنت دارم، تقاضا نمائی که شیر آن مرد را بازگرداند. حضرت فرمود: اگر عصای پیغمبر خدا، حضرت موسی (ع) آنچه را که در حضور فرعون بلعید، بازگردانید، این شیر هم آن شخص را باز میگرداند [۱] .
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] امالی شیخ صدوق: ص ۱۴۸، بحارالانوار: ج ۴۸، ص ۴۱، ح ۱، عیون اخبار الرضا (ع)، ج ۱، ص ۹۵، ح ۱٫
منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام موسی کاظم؛ عبدالله صالحی؛ مهدی یار.
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *