اخلاق و فضائل, معجزات و کرامات

دعای امام کاظم علیه السلام در مورد حجاب

توکلت » : امام علیه السلام به وسیلهی این دعا مخفی میشد و از شر کسانی که از شر آنها میترسید دور میماند. و آن دعا این است
علی الحی الذی لا یموت، و تحصنت بذی العزه و الجبروت و استعنت بذی الکبریاء و الملکوت، مولای استسلمت الیک، فلا تسلمنی
صفحه ۱۳۲ از ۲۷۲
و توکلت علیک فلا تخذلنی، و التجأت الی ظلک البسیط فلا تطرحنی، انت الطلب و الیک المهرب، تعلم ما اخفی و ما اعلن و تعلم
«… خائنۀ الاعین و ما تخفی الصدور، فامسک عنی اللهم ایدی الظالمین من الجن و الانس اجمعین و اشفنی و عافنی یا ارحم الراحمین
۴۵۵ ] . [ صفحه ۲۹۰ ] و ما به همین قدر از مجموع دعاهای مقدسی که دلیل بر نهایت استغنای وی از خلق، و توجه و تعلق وی به ]
خدا است بسنده میکنیم، و در کتابهای (اقبال) و (مهج الدعوات) و دیگر کتابهایی که در این زمینه تألیف شده است، ادعیهی
فراوانی از آن بزرگوار نقل گردیده است.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *