امامت و رهبری، حاکمان زمان

زمامداران معاصر امام کاظم

اشاره
پیشوای هفتم شیعیان در دوران امامت ۳۵ ساله خود با چهار تن از مقتدرترین و جبارترین خلفای بنیعباس معاصر بود؛ منصور (ده سال)، مهدی (یازده سال)، هادی (یک سال) و هارون (سیزده سال). در درس پیش به اجمال، شرایط سیاسی – اجتماعی حاکم بر جامعهی اسلامی در دوران امامت موسی بن جعفر (ع) و خط مشی کلی خلفای این دوره را ترسیم کردیم. اینک ضمن چند درس به شناسایی زمامداران معاصر آن حضرت و تشریح سیاستها و خط مشیهای تفصیلی هر یک از آنان در حد لازم میپردازیم.
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *