از دیدگاه شعرا

شعر مدح امام کاظم – شعله ی روی او آتش افروز، عاشق کوی او چون سمندر

باز شوری زسر میزند سر شور شیرین لبی بر زشکر شور عشق بتی مه رخسار با قد و قامتی چون صنوبر حلقهی زلف او دام دلها عنبر آسا به از نافهی تر آنکه در چین زلفش دل من چون غزالی پریشان و مضطر روی او دلربا آفت دل بوی او جانفزا روح پرور غمزهاش جان ستاند به مژگان گه به شمشیر و گاهی به خنجر شعلهی روی او آتش افروز عاشق کوی او چون سمندر مطربا شام هجران سحر شد میدمد صبح وصلی منور ساز عیشی کن و نغمهای زن تا که گوش فلک را کند کر تا به کوری چشم رقیبان بهره بردارم از وصل دلبر ساقیا از خم عشق جانان باده باید بریزی به ساغر ساغری سبز همچون زمرد بادهای همچون یاقوت احمر بادهای تلخ کی آرد به سر شور لیک شیرین چه قند مکرر تا مرا توسن طبع سرکش رام گردد نه پیچد زمن سر تا مرا بلبل نطق گویا عندلیبا گردد ثناگر در مدیح خداوند گیتی روح عالم، روان پیمبر عقل اقدم، امام مقدم در حدوث زمانی موخر نسخهی عالیات حروف است دفتر عشق و عنوان دفتر مشرق آفتاب حقیقت مطلع نیر ذات انور آنکه او نور ذاتست مشتق و آنکه در کائناتست مصدر کنز مخفی اسرار حکمت معرفت راست تابنده گوهر مظهر غیب مکنون مطلق اسم اعظم در او رسم مضمر شاه اقلیم حسن الهی کز ستایش بسی هست برتر ترسم از غیرتش گر بگویم ماه کنعان غلامی است در بر یوسف حسن او صد چو یعقوب در کمند فراقش مسخر با گلستان حسنش ندارد پور آزر هراسی زآذر با کلیم آنچه شد از تجلی میکند نور او صد برابر طور سینا و انی انا الله روضهی قدس و موسی بن جعفر کاظم الغیظ باب الحوائج صائم الدهر فی البرد و الحر قبهی کعبهی بارگاهش قبله الناس فی البر و البحر آسمان حلقهای بر در او بلکه از حلقهای نیز کمتر آستان ملک پاسبانش کوی امید کسری و قیصر مستجیر درش دشمن و دوست مستجار مسلمان و کافر ای مدیر مناطق دمادم وی مدار دوایر سراسر نقطهی خطهی صبر و تسلیم در محیط مکارم چه محور در حقیقت تویی شاه مطلق در طریقت تویی پیر و رهبر در شریعت تو هفتم امامی حاکم و معنی چار دفتر عرش را فرش راه تو خواندم هاتفی گفت ای پست منظر طایر سدره المنتهی را طایر همتش بشکند پر اولین پایهاش قاب قوسین آخرین پایه بگذار و بگذر آنچه در قوهی وهم ناید کی تواند کند عقل باور ای امید دل مستمندان نیست این رسم آقا و چاکر یا بیفکن مرا در چه گور یا که از چاه محنت برآور «کمپانی»
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *