احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا در روز سه شنبه

اشاره
مرحبا بخلق الله الجدید، و بکما من کاتبین و شاهدین، اکتبا بسم الله، اشهد ان لا اله الا الله، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و اشهد ان الاسلام کما وصف، و الدین کما شرع، و ان الکتاب کما انزل، و القول کما حدث، و ان الله هو الحق المبین، حیا الله محمدا بالسلام و صلی علیه و اله. اصبحت اسالک العفو و العافیه فی دینی و دنیای و اخرتی، و اهلی و مالی و ولدی، اللهم استر عوراتی، و اجب دعواتی، و احفظنی من بین یدی و من خلفی، و عن یمینی و عن شمالی. اللهم ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی، و ان وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی، اللهم لا تجعلنی للبلاء غرضا، و لا للفتنه نصبا، و لا تتبعنی ببلاء علی اثر بلاء، فقد تری ضعفی و تضرعی. اعوذبک من جمیع غضبک [۱۲۸] فاعذنی، و استجیر بک من جمیع عذابک فاجرنی، و استنصرک علی عدوی فانصرنی، و استعین بک فاعنی، و اتوکل علیک فاکفنی، و استهدیک فاهدنی، و استعصمک فاعصمنی، و استغفرک فاغفرلی، و استرحمک فارحمنی، و استرزقک فارزقنی. سبحانک من ذا یعلم ما انت و لا یخافک، و من یعرف قدرتک و لا یهابک، سبحانک ربنا. اللهم انی اسالک ایمانا دائما، و قلبا خاشعا، و علما نافعا، و یقینا صادقا، و اسالک دینا قیما، و اسالک رزقا واسعا. اللهم لا تقطع رجاءنا، و لا تخیب دعاءنا، و لا تجهد بلاءنا، و اسالک العافیه و الشکر علی العافیه، و اسالک الغناء عن الناس اجمعین یا ارحم الراحمین و یا منتهی همه الراغبین، و المفرج عن المهمومین، و یا من اذا اراد شیئا فبحسبه ان یقول له کن فیکون. اللهم ان کل شیء لک، و کل شیء بیدک، و کل شیء الیک یصیر، و انت علی کل شییء قدیر، لا مانع لما اعطیت، و لا معطی لما منعت، و لا راد لما قضیت، و لا میسر لما عسرت، و لا معسر لما یسرت، و لا معقب لما حکمت، و لا ینفع ذا الجد منک الجد، و لا قوه الا بک، ما شئت کان و ما لم تشا لم یکن. اللهم فما قصر عنه عملی و رایی و لم تبلغه مسالتی، من خیر وعدته احدا من خلقک، و خیر ما انت معطیه احدا من خلقک، فانی اسالک و ارغب الیک فیه یا ارحم الراحمین اللهم صل علی محمد النبی و اله، انک حمید مجید.
دعای آن حضرت در روز سهشنبه
درود بر مخلوق جدید خدا، و بر شما دو فرشتهی نویسنده و شاهد، به نام خدا بنویسید: گواهی میدهم که معبودی جز خدا نیست، و گواهی میدهم که محمد بنده و فرستادهی اوست، و گواهی میدهم که اسلام آن گونه است که توصیف کرده، و دین آن گونه است که تشریع فرموده، و کتاب آن گونه است که نازل کرده، و سخن همان است که بیان فرموده، و خداوند حق آشکار است، خداوند محمد را به سلام گرامی بدارد، و درود خدا بر او- همان گونه که شایستهی آن است – و بر خاندانش باد. وارد صبح شدم در حالی که از تو بخشش و تندرستی در دین و دنیا و آخرت و خاندان و اموال و فرزندانم را میخواهم، خدایا! عیوبم را بپوشان، و دعاهایم را اجابت کن، و مرا از پیشاپیش و از پشت سر و از طرف راست و چپ حفظ فرما. خدایا! اگر مرا بالا بری چه کسی مرا خوار میگرداند، و اگر مرا خوار نمایی چه کسی مرا بالا برد، خدایا! مرا هدف بلاها و در معرض فتنهها قرار نده، و بلاها را پیاپی بر من فرومریز، چرا که ناتوانی و بیچارگی و تضرع و زاریام را میبینی. به تو پناه میبرم از تمامی مخلوقاتت پس پناهم ده، و از تمامی عذابهایت به تو پناهنده میشوم پس پناهم باش، و بر دشمنم از تو یاری میجویم پس یاریام نما، و از تو کمک میخواهم پس مرا کمک کن، و بر تو توکل میکنم پس مرا کفایت فرما، و از تو هدایت میطلبم پس مرا هدایت کن، و از تو حفاظت میجویم پس مرا حفظ فرما، و از تو آمرزش میخواهم پس مرا بیامرز، و از تو رحمت را خواستار هستم پس مرا رحم نما، و از تو روزی میخواهم پس به من روزی عطا کن. پاک و منزهی، چه کسی تو را شناخت ولی از تو نترسید، و چه کسی قدرتت را یافت و از تو نهراسید، پروردگارا! پاک و منزهی. خدایا! از تو ایمانی جاودانه، و قلبی خاشع، و علمی سودمند، و یقینی درست را خواستارم، و از تو دینی محکم و روزی گسترده را میخواهم. خدایا! امیدمان را قطع مگردان، و دعایمان را ناامید مفرما، و آزمایشمان را خارج از طاقتمان قرار نده، و از تو تندرستی و شکر بر تندرستی را خواستارم، و از تو بینیازی از تمام مردم را میطلبم، ای مهربانترین مهربانان، و ای نهایت همت رغبت کنندگان، و برطرف کنندهی اندوه اندوهداران، و ای آن که هرگاه ارادهی امری را نماید صرف ارادهی او برای تحقق آن کافی است. خدایا! هر چیز برای تو، و هر چیز به دست تو، و هر چیز به سوی تو بازگشت میکند، و تو بر هر کار قادری، مانعی برای آنچه عطا کنی نبوده، و عطا کنندهای برای آنچه منع نمایی نیست، و بازگردانندهای بر حکم و قضای تو نیست، و آسان کنندهای برای آن که مشکل سازی نبوده، و مشکل کنندهای برای آنچه آسان نمایی نیست، و حکمت را پیگیری نمیباشد، تلاش تلاشگر در مقابل ارادهات به او سودی ندهد و نیرویی جز به تو وجود ندارد، آنچه بخواهی انجام شده و آنچه نخواهی تحقق نمیپذیرد. خدایا! آنچه عمل و عقیدهام در آن اندک است، و خواستم بدان نمیرسد، از نیکیهایی که به یکی از مخلوقاتت وعده دادهای، و خیری که به فردی از مخلوقاتت میدهی، من در آن از تو خواستار بوده و بدان راغبم، ای مهربانترین مهربانان، خدایا! درود فرست بر محمد و خاندان پاک و پاکیزهاش.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *