احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا در لبیک گفتن

اشاره
لبیک ذا المعارج لبیک، لبیک داعیا الی دار السلام لبیک، لبیک غفار الذنوب لبیک، لبیک مرغوبا و مرهوبا الیک لبیک، لبیک تبدیء و المعاد الیک لبیک، لبیک تستغنی و تفتقر الیک لبیک. لبیک اله الحق لبیک، لبیک ذا النعماء و الفضل الحسن الجمیل لبیک، لبیک کاشف الکرب، لبیک لبیک، عبدک بین یدیک، یا کریم لبیک.
دعای آن حضرت در لبیک گفتن
خدایا! تو را اجابت کردم در حالی که تو صاحب مقام برتری تو را اجابت کردم، تو را اجابت کردم در حالی که به بهشت فرامیخوانی تو را اجابت کردم، تو را اجابت کردم در حالی که بخشندهی گناهانی تو را اجابت کردم، تو را اجابت کردم در حالی که به سوی تو راغب و از تو ترسانم تو را اجابت کردم، تو را اجابت کردم در حالی که آغاز و بازگشت به سوی توست تو را اجابت کردم، تو را اجابت کردم در حالی که بینیاز کرده و نیازمندی به سوی توست تو را اجابت کردم. تو را اجابت کردم ای معبود حق تو را اجابت کردم، تو را اجابت کردم ای صاحب نعمتها و فضل زیبا و نیکو، تو را اجابت کردم، تو را اجابت کردم ای برطرف کنندهی مشکلات، تو را اجابت کردم، تو را اجابت کردم بندهات در پیشگاهت قرار دارد، ای بخشنده تو را اجابت کردم.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *