معجزات و کرامات

علل بروز کرامات امامان معصوم(ع)

صدور این گونه کرامات از امامان علیهمالسلام از یک سو بیانگر توان و سلطهی تکوینی آن بزرگواران بر عالم وجود است. نفس قوی و ملکوتی امام (ع) در مجرای فیض هستی قرار داد، و همان گونه که نفس هر انسانی بر بدن خود ولایت و سلطه تکوینی دارد، پیامبر و امام نیز به اذن خدا بر همهی جهان هستی به مقدار شعاع ولایتشان مسلط هستند. البته، این قدرت و سلطه، به اذن پروردگار و در چارچوپ تدبیر و مشیت الهی است. همان گونه که سلطهی تکوینی روح بر تن، به طور استقلال نیست – چرا که هیچ موجودی در هیچ کاری مستقل نیست، مگر خداوند – سلطه تکوینی امامان (ع) بر کائنات نیز، مستقل نیست، بلکه به اذن خداست، و تا خداوند اجازه ندهد، آنان قادر به انجام چنین کرامات و تصرفاتی در عالم وجود نیستند. [ صفحه ۵۱] قرآن در مورد پیامبران میفرماید: «… و ما کان لرسول ان یاتی بآیه الا باذن الله لکل اجل کتاب» [۱۴۰] . و هیچ پیامبری توان آن را نداشت (از پیش خود) نشانه و معجزهای بیاورد، مگر به فرمان خدا؛ هر زمانی نوشتهای دارد (و برای هر کاری، موعدی، مقرر است). از سوی دیگر، انجام این کرامات از سوی پیشوایان معصوم (ع) در راستای اهداف عالی آنان بود. آن بزرگواران هیچگاه به انگیزه خودنمایی و برتری طلبی بر دیگران، دست به چنین اقداماتی نمیزدند. هدف اساسی آنان، ارشاد و هدایت امت و به رشد و کمال بندگی رساندن آنان بود که برای تحقق این مهم گاه لازم مینمود با درخواست امت و حتی گاهی ابتداء و بدون درخواست کسی، کرامات و کارهای خارقالعادهای را – به اذن پروردگار – انجام دهند، تا مدعیان دروغین امامت – که در دوران هر امامی کم و بیش بودند – برای به انحراف کشاندن مردم از مسیر حق، مجال نیابند، و مردم برای تشخیص حق از باطل، همواره معیار و ملاک سنجشی داشته باشند. قرآن کریم، اصل فرستادن پیامبران و نشانهها و معجزات آنان را برای همین منظور میداند و میفرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» [۱۴۱] . ما رسولان خود را با دلائل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم (حق و باطل را با میزان الهی بسنجند و) به قسط و عدل قیام کنند. کرامات یاد شده و نیز کرامات دیگر از موسی بن جعفر (ع) در چارچوب همین رسالت مهم، انجام میگرفته و آن گرامی موفق شد در پرتو این کرامات، افراد زیادی را به صراط مستقیم امامت اهل بیت (ع) رهنمون سازد و جلو بسیاری از توطئهها و انحرافات را بگیرد و امامت الهی خود را در آن جو سیاسی مضطرب و ناامن به اثبات رساند. [ صفحه ۵۲]
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *