امامت و رهبری، حاکمان زمان

عمرو بن عبید در مقابل منصور

در پشت در بارگاه تو کمترین عملی مطابق » : منصور با عمرو بن عبید [ ۷۴۴ ] ملاقاتی داشت، عمرو، با تمام جرأت و تصمیم، گفت
قرآن و سنت پیامبر (ص) نمیشود. چه کنم؟ من که به تو گفتم، مهر و امضای من در اختیار تو، تو و یارانت بیایید و به من کمک
کنید! ما را به وسیلهی انجام عدالت خود، دعوت کن! تا ما نیز، همکاری و کمک خویش را از تو دریغ نداریم، در دربار تو هزار
۷۴۵ ] هیچ پند و موعظهای در منصور کارگر ] «… مظلمه وجود دارد، یکی از آنها را برطرف کن تا ما بدانیم که راست میگویی
نیفتاد، او همواره – بدون آن که از کیفر الهی بترسد و یا از روز جزا بیمناک باشد – بر ظلم و سرکشی خود ادامه داد.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *