احادیث اخلاقی

عمل و کار از دیدگاه امام کاظم علیه السلام

هرگاه نماز ادا شد، پراکنده شوید » : اسلام روی عمل و کسب و کار، با تأکید بیشتر دعوت کرده است، خداوند متعال میفرماید
۴۴۳ ] . براستی اسلام مردم را ] « روی زمین و از کرم و بخشش خدا بجویید و خدا را فراوان یاد کنید، باشد که شما رستگار گردید
به کار دعوت کرده و بر آن ترغیب نموده است تا مردم در زندگی افراد مثبت بوده و از کوشش و نشاط برخوردار باشند تا هم به
دیگران بهره رسانند و هم خود بهره گیرند، و زندگی منفی و تنبلی در کار را که باعث رکود اقتصادی و گسترش فقر و نیازمندی
در کشور میشود، برای ایشان نپسندیده است. [ صفحه ۲۷۱ ] کتابهای حدیث، از پیامبر (ص) و جانشینانش در ترغیب بر کار،
احادیث فراوانی را نقل کرده و صفات ارزشمندی برای کار بیان داشتهاند از قبیل این که کار، جهاد، شرافت و عبادت از روش انبیاء
علیهم السلام است. امامان اهل بیت علیهم السلام خود، همواره کار میکردند، تا مسلمانان از ایشان پیروی کنند، این امام جعفر
صادق علیه السلام است که در یکی از باغهایش کار میکرد و ابوعمر شیبانی نقل میکند: ابوعبدالله علیه السلام را دیدم در حالی
که بیلی در دست داشت و لباس ضخیمی بر تن، و عرق از رخسار مبارکش سرازیر بود، به او عرض کردم: فدایت شوم بیل را به من
من دوست دارم که شخص در برابر گرمای آفتاب، در پی کسب زندگی اذیت و رنج » : مرحمت کن تا به جای شما کار کنم. فرمود
۴۴۴ ] . امام کاظم علیه السلام، خود برای هزینهی زندگی خانوادهاش کار میکرد، حسن بن علی بن ابیحمزه نقل میکند: ] «. ببیند
ابوالحسن موسی علیه السلام را در میان زمینی که متعلق به او بود، دیدم در حالی که پاهایش خیس عرق بود، عرض کردم: فدایت
یا علی [ ۴۴۵ ] ! کسی که بهتر از من و پدرم بود، به دست خود در مزرعهی خویش » ؟ شوم، کارگرها کجایند که شما کار میکنید
به این ترتیب، حسن بن علی شگفتزده شده و در حالی که برمیگشت، پرسید: آنکه از شما و پدرت بهتر بود «. کار میکرد
رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین و همهی پدرانم، که به دست خود کار میکردند و کار، روش پیامبران و فرستادگان خدا » ؟ کیست
۴۴۶ ] . [ صفحه ۲۷۲ ] امام علیه السلام بدین وسیله درس والایی از اسلام را که، دین کار و کوشش است، به ما ] «. و شایستگان است
صفحه ۱۲۴ از ۲۷۲
داده، و هم این که شخص در هر مقامی که باشد، موظف به کار کردن است، تا خود و عائلهاش را از مردم بینیاز گرداند.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *