امامت و رهبری، حاکمان زمان

عنصر نفوذی امام کاظم محمد بن اسماعیل بن بزیع

محمد از یاران مخلص موسی بن جعفر (ع) و از صالحان و رجال برجسته و ممتاز شیعه بود که در زمینهی فقه کتابهایی نوشته است. وی از موالی و خدمتکاران منصور، خلیفه عباسی بود و در دوران عباسیان سمت وزارت داشت. [۴۲۴] امام رضا (ع) در ارتباط با او فرمود: «خداوند بر در خانهی ستمگران کسانی را دارد که… به وسیله آنان گرفتاری دوستانش را دفع و امور زندگی مسلمانان را صلاح میکند. مومنان به هنگام گرفتاری به آنان پناهنده میشوند و شیعیان ما به هنگام نیاز، به آنان روی میآورند و خداوند به وسیله ایشان ترس و وحشت مومن از دستگاه ستمگران را به ایمنی تبدیل میکند. اینان مومنان راستین و امینان خدا در [ صفحه ۱۹۳] روی زمین هستند….» [۴۲۵] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *