سیره عملی و رفتاری

قرآن خواندن امام کاظم

همه رفتارهای امامان الگوی دیگران است. همگان شیوهی زندگی و دینی را باید از امامان که اندیشه و رفتارشان بیدغدغه است بیاموزند. امام کاظم (ع) که همانند دیگر امامان از صدای زیبا و دلانگیز بهرهمند بود، زیباترین تلاوت را از قرآن داشت، و احسنهم صوتا بالقرآن. [۱] . هنگامی که قرآن میخواند خود و شنوندگان گریه مینمودند، و کان اذا قرا القرآن یبکی و یبکی السامعون. شبها را به نماز و تلاوت قرآن صبح میکرد، یحیی اللیل کله صلاه و قراءه للقرآن. [۲] «هر شب را به نماز و قرائت قرآن شب زنده داری مینمود».
حضرت بیشترین اهمیت را به قرآن میدادند، کان احفظ الناس بکتاب الله. [۳] قرآن را به گونهای قرائت مینمود، همانند اینکه به مخاطب خویش هم اکنون خطاب میشود، فاذا قرا فکانه یخاطب انسانا. [۴] . این گونه با تفکر و اندیشه قرآن تلاوت نمودن و این گونه با خشوع در محضر کلام الله زانو زمین زدن و شب را تا به صبح تلاوت سخن خدا را داشتن چه تاثیری در روحیه شخص ایفا میکند؟! و شخص را تا کجا و تا کدامین مرتبه از مراتب ملکوت اوج و صعود میدهد؟! که قرآن نردبان و بالابر ترقی است. امام موسی بن جعفر (ع) میفرماید درجات بهشت به مقدار آیات قرآن است. به قاری گفته میشود: اقرا وارق، [۵] با خواندن قرآن میتوانی مدارج صعود را بپیمایی. قرآن وسیله اوج و تکامل انسان است. ابوالحسن (ع) با این گونه تلاوت به اوج ملکوت پرواز میکند. امام کاظم (ع) میفرماید: حمله القرآن عرفاء اهل الجنه، [۶] آنان که قرآن را به همراه دارند عرفا و اهل شناخت و دانشمندان بهشتیان هستند». این گونه تلاوت قرآن حضرت، اسوه و الگوی دیگران است که شیعیان و شیفتگان راهش از وی الگو بگیرند و همانند وی قرآن بخوانند تا قرآن در اعماق جان آنان نفوذ کند و روحیه آنان را تجلی بخشیده و دگرگون سازد.
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] کشف الغمه، ج ۳، ص ۲۴٫
[۲] الارشاد، ج ۲، ص ۲۳۵؛ اعلام الوری، ص ۳۱۰؛ روضه الواعظین، ص ۲۱۶٫
[۳] اعلام الوری، ص ۳۱۰٫
[۴] اصول کافی، کتاب فضل القرآن باب فضل حامل القرآن، ح ۱۰؛ بحار، ج ۴۸، ص ۱۱۱٫
[۵] همان.
[۶] همان، ح ۱۱٫
منبع: امام کاظم الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ انتشارات فاطیما چاپ اول ۱۳۸۶٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *