احادیث اخلاقی

پیروی هوای نفس از دیدگاه امام کاظم علیه السلام

نفس و هوای نفس را به » : و نیز فرمود «. از بلندای دشت، هرگاه سراشیبش سخت باشد بپرهیز، هرچند که خلاف میلت باشد » : فرمود
حال خود وامگذار، زیرا که هوای نفس باعث پستی و خواری آن است، و واگذاردن نفس با خواستهی خود باعث آزار و رنج آن،
«. و بازداشتن نفس از خواستهاش داروی آن است
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *