آرشیو اخلاق و فضائل

 • کودکی «موسی بن جعفر (ع)» با دیگران متفاوت است. وی هنگامی که در گهواره است همانند مسیح (ع) سخن میگوید. حضرت مسیح برای تطهیر دامن پاک مادرش مریم، در گهواره […] 0

  امام کاظم و سخن در گهواره

  کودکی «موسی بن جعفر (ع)» با دیگران متفاوت است. وی هنگامی که در گهواره است همانند مسیح (ع) سخن میگوید. حضرت مسیح برای تطهیر دامن پاک مادرش مریم، در گهواره […]

  ادامه ...

 • پیش از این که از هوش و ذکاوت امام موسی علیه السلام که در نوجوانی بدان شهرت داشت سخن بگوییم، به عوامل و اسبابپرورشی میپردازیم که باعث فراهم آمدن شخصیتهای […] 0

  شخصیت و نبوغ امام کاظم علیه السلام

  پیش از این که از هوش و ذکاوت امام موسی علیه السلام که در نوجوانی بدان شهرت داشت سخن بگوییم، به عوامل و اسبابپرورشی میپردازیم که باعث فراهم آمدن شخصیتهای […]

  ادامه ...

 • سخاوت و بخشندگى امام علیه السلام به دنیا به چشم هدف نمى‏نگریست و اگر مالى فراهم مى‏آورد دوست مى‏داشت‏با آن خدمتى بکند و روح پریشان افسرده‏اى را آرامش بخشد و […] 0

  سخاوت و بخشندگى امام کاظم

  سخاوت و بخشندگى امام علیه السلام به دنیا به چشم هدف نمى‏نگریست و اگر مالى فراهم مى‏آورد دوست مى‏داشت‏با آن خدمتى بکند و روح پریشان افسرده‏اى را آرامش بخشد و […]

  ادامه ...

 • عبدالله یافعی مینویسد: « الامام موسی کان صالحا عابدا، جوادا، حلیما، کبیر القدر و هو احد الائمه الاثنی عشر المعصومین فی اعتقاد الامامیه و کان یدعی بالعبد الصالح لعبادته و […] 0

  مقامات عرفانی امام کاظم

  عبدالله یافعی مینویسد: « الامام موسی کان صالحا عابدا، جوادا، حلیما، کبیر القدر و هو احد الائمه الاثنی عشر المعصومین فی اعتقاد الامامیه و کان یدعی بالعبد الصالح لعبادته و […]

  ادامه ...

 • خشوع بنده برابر عظمت خدا صعود وی را به دنبال دارد. انسان هنگامی که خود را در برابر عظمت معبود بینهایت ناتوان میبیند، هنگامی که خویش را در بندگی معبود […] 0

  اشک چشم امام کاظم

  خشوع بنده برابر عظمت خدا صعود وی را به دنبال دارد. انسان هنگامی که خود را در برابر عظمت معبود بینهایت ناتوان میبیند، هنگامی که خویش را در بندگی معبود […]

  ادامه ...

 • جلوه هایی از شخصیت امام علیه السلام ۱- نبوغ حضرت در سنین خردسالی همگان را شگفت زده کرده بود; به عنوان نمونه وقتی «عیسی شلقان » از حضرت سوالی پرسید، […] 0

  جلوه هایی از شخصیت امام علیه السلام

  جلوه هایی از شخصیت امام علیه السلام ۱- نبوغ حضرت در سنین خردسالی همگان را شگفت زده کرده بود; به عنوان نمونه وقتی «عیسی شلقان » از حضرت سوالی پرسید، […]

  ادامه ...

 • نخست به چند مورد از اعترافهای اهل سنت توجه نمایید.خطیب بغدادی: هیچ مشکلی برای من پیش نیامد که با زیارت موسی بن جعفر حل نشود. [۱] . امام شافعی: قبر […] 0

  امام کاظم باب الحوائج

  نخست به چند مورد از اعترافهای اهل سنت توجه نمایید.خطیب بغدادی: هیچ مشکلی برای من پیش نیامد که با زیارت موسی بن جعفر حل نشود. [۱] . امام شافعی: قبر […]

  ادامه ...

 • یا الله: أسألک بحق من حقه علیک عظیم، ان تصلی علی محمد و » : امام، این دعا را وقتی که دچار تنگدستی و فقر بود، میخواند. [۴۵۳] « آل […] 0

  دعای امام کاظم علیه السلام به هنگام نیاز

  یا الله: أسألک بحق من حقه علیک عظیم، ان تصلی علی محمد و » : امام، این دعا را وقتی که دچار تنگدستی و فقر بود، میخواند. [۴۵۳] « آل […]

  ادامه ...

 • این باور حق همه مسلمانان است که انسان در مسیر تکامل به مرحلهای میرسد که میتواند در نظام تکوین و خلقت الهی دخالت و تصرف کند. مرده را زنده کند، […] 0

  امام کاظم امام ملک امام ملکوت

  این باور حق همه مسلمانان است که انسان در مسیر تکامل به مرحلهای میرسد که میتواند در نظام تکوین و خلقت الهی دخالت و تصرف کند. مرده را زنده کند، […]

  ادامه ...

 • پیشوای هفتم (ع) در پرتو عبادت و بندگی و اتصال به منبع کبریایی حقتعالی از آنچنان قدرت معنوی و نفوذ کلام برخوردار بود که افراد در اولین برخورد، جذب معنویت […] 0

  نفوذ معنوی امام کاظم

  پیشوای هفتم (ع) در پرتو عبادت و بندگی و اتصال به منبع کبریایی حقتعالی از آنچنان قدرت معنوی و نفوذ کلام برخوردار بود که افراد در اولین برخورد، جذب معنویت […]

  ادامه ...