آرشیو اخلاق و فضائل

 • یکی از خصال و شیوه رفتاری امام کاظم (ع) حفظ صلابت و عزت اسلامی بود، او هرگز به خواری و ذلت تن در نداد، تا آنجا که مرگ با عزت […] 0

  صلابت و عزت نفس امام کاظم

  یکی از خصال و شیوه رفتاری امام کاظم (ع) حفظ صلابت و عزت اسلامی بود، او هرگز به خواری و ذلت تن در نداد، تا آنجا که مرگ با عزت […]

  ادامه ...

 • خشوع بنده برابر عظمت خدا صعود وی را به دنبال دارد. انسان هنگامی که خود را در برابر عظمت معبود بینهایت ناتوان میبیند، هنگامی که خویش را در بندگی معبود […] 0

  اشک چشم امام کاظم

  خشوع بنده برابر عظمت خدا صعود وی را به دنبال دارد. انسان هنگامی که خود را در برابر عظمت معبود بینهایت ناتوان میبیند، هنگامی که خویش را در بندگی معبود […]

  ادامه ...

 • عن عبدالله بن المغیره قال، کنت انا و یحیی بن عبدالله بن الحسن، عند ابیالحسن (ع)، فقال له یحیی جعلت فداک، انهم یزعمون انک تعلم الغیب؟ فقال: سبحان الله، ضع […] 0

  علم به غیب امام کاظم

  عن عبدالله بن المغیره قال، کنت انا و یحیی بن عبدالله بن الحسن، عند ابیالحسن (ع)، فقال له یحیی جعلت فداک، انهم یزعمون انک تعلم الغیب؟ فقال: سبحان الله، ضع […]

  ادامه ...

 • امام موسی علیه السلام در خاندان پاکی و تقوا رشد کرده و در پایگاه عبادت و طاعت بزرگ شد. علاوه بر آن که از پدرانش،محبت به خدا و ایمان و […] 0

  عبادت و تقوای امام کاظم علیه السلام

  امام موسی علیه السلام در خاندان پاکی و تقوا رشد کرده و در پایگاه عبادت و طاعت بزرگ شد. علاوه بر آن که از پدرانش،محبت به خدا و ایمان و […]

  ادامه ...

 • سفارش امام کاظم علیه السلام به پرهیز از بدگویی خالد می‌گوید: به محضر حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رفتم تا از یکی از دوستانم گله کنم. (از او درخواستی […] 0

  سفارش امام کاظم علیه السلام به پرهیز از بدگویی

  سفارش امام کاظم علیه السلام به پرهیز از بدگویی خالد می‌گوید: به محضر حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رفتم تا از یکی از دوستانم گله کنم. (از او درخواستی […]

  ادامه ...

 • یکی از ویژگیهای امامان معصوم (ع) اخبار از غیب است. آنان باذن الله از گذشته و آینده باخبر میشوند و در مواردی دیگران را نیز از غیب آگاه میسازند. علم […] 0

  امام کاظم و دانش لدنی

  یکی از ویژگیهای امامان معصوم (ع) اخبار از غیب است. آنان باذن الله از گذشته و آینده باخبر میشوند و در مواردی دیگران را نیز از غیب آگاه میسازند. علم […]

  ادامه ...

 • درایت امام روش امام آنچنان دقیق و حساس بود که تلاش چشمگیر و جاسوسی‌های مداوم حاکمان عباسی برای به‌دست آوردن سرنخی از اقدامات امام علیه السلام بی‌نتیجه بود، و امام […] 0

  درایت امام کاظم علیه السلام

  درایت امام روش امام آنچنان دقیق و حساس بود که تلاش چشمگیر و جاسوسی‌های مداوم حاکمان عباسی برای به‌دست آوردن سرنخی از اقدامات امام علیه السلام بی‌نتیجه بود، و امام […]

  ادامه ...

 • علم ائمه اطهار (ع) مانند سایر دانشمندان کسبی و تحصیلی نیست بلکه موهوبی و الهامی است که از جانب خداوند به آنان اضافه شده است بنابراین امام در برابر هر […] 0

  علم و دانش امام کاظم

  علم ائمه اطهار (ع) مانند سایر دانشمندان کسبی و تحصیلی نیست بلکه موهوبی و الهامی است که از جانب خداوند به آنان اضافه شده است بنابراین امام در برابر هر […]

  ادامه ...

 • شاخصهای عترت خزان العلم، مهبط الوحی، حافظان اسرار الهی، حاملان کتاب آسمانی و خزینههای حکمت خدایند. آنان متصل به معدن علم لدنی، کوثر بیپایان معارف، دریای ژرف بیساحل، اعراف نشینان […] 0

  آموزه های عرشی

  شاخصهای عترت خزان العلم، مهبط الوحی، حافظان اسرار الهی، حاملان کتاب آسمانی و خزینههای حکمت خدایند. آنان متصل به معدن علم لدنی، کوثر بیپایان معارف، دریای ژرف بیساحل، اعراف نشینان […]

  ادامه ...

 • امام موسی (ع) در خاندان پاکی و تقوا رشد کرده و در پایگاه عبادت و طاعت بزرگ شد. علاوه بر آن که از پدرانش، محبت به خدا و ایمان و […] 0

  عبادت و تقوای امام کاظم

  امام موسی (ع) در خاندان پاکی و تقوا رشد کرده و در پایگاه عبادت و طاعت بزرگ شد. علاوه بر آن که از پدرانش، محبت به خدا و ایمان و […]

  ادامه ...