آرشیو اخلاق و فضائل

 • امام علیه السلام سرآمد پارسایان دنیا و روگردان از نعمتها و زر و زیورهای آن بود. او به حق، توجه به خدا داشت و به نعمت وکرامتی که در بهشت […] 0

  پارسائی امام کاظم علیه السلام

  امام علیه السلام سرآمد پارسایان دنیا و روگردان از نعمتها و زر و زیورهای آن بود. او به حق، توجه به خدا داشت و به نعمت وکرامتی که در بهشت […]

  ادامه ...

 • بانویی را در بغداد دیدند که شتابان حرکت میکند، از او سوال شد به کجا میروی؟گفت: «به سوی مرقد موسی بن جعفر (ع)، زیرا پسرم در زندان است و برای […] 0

  نتیجه توسل به امام کاظم

  بانویی را در بغداد دیدند که شتابان حرکت میکند، از او سوال شد به کجا میروی؟گفت: «به سوی مرقد موسی بن جعفر (ع)، زیرا پسرم در زندان است و برای […]

  ادامه ...

 • دومین راه اساسی شناخت امامت موسی بن جعفر (ع) برجستگیها و شایستگیهای فردی آن حضرت است که در مقاطع مختلف زندگی وی تجلی کرده است؛ از شگفتیهای لحظه ولادت گرفته […] 0

  شایستگیهای فردی امام کاظم

  دومین راه اساسی شناخت امامت موسی بن جعفر (ع) برجستگیها و شایستگیهای فردی آن حضرت است که در مقاطع مختلف زندگی وی تجلی کرده است؛ از شگفتیهای لحظه ولادت گرفته […]

  ادامه ...

 • یکی از خلفا دلدرد شدیدی داشت، بختیشوع که از پزشکان ماهر آن عصر بود برای درمان به بالین او آمد و پس از معاینه، معجونی از دارو درست کرد و […] 0

  دعای معنی دار امام کاظم

  یکی از خلفا دلدرد شدیدی داشت، بختیشوع که از پزشکان ماهر آن عصر بود برای درمان به بالین او آمد و پس از معاینه، معجونی از دارو درست کرد و […]

  ادامه ...

 • عن عبدالله بن المغیره قال، کنت انا و یحیی بن عبدالله بن الحسن، عند ابیالحسن (ع)، فقال له یحیی جعلت فداک، انهم یزعمون انک تعلم الغیب؟ فقال: سبحان الله، ضع […] 0

  علم به غیب امام کاظم

  عن عبدالله بن المغیره قال، کنت انا و یحیی بن عبدالله بن الحسن، عند ابیالحسن (ع)، فقال له یحیی جعلت فداک، انهم یزعمون انک تعلم الغیب؟ فقال: سبحان الله، ضع […]

  ادامه ...

 • گوشه ای از صفات امام کاظم علیه السلام حضرت امام موسى کاظم(علیه السلام) عابدترین و زاهدترین، فقیه ترین، سخى ترین و کریمترین مردم زمان خود بود، هر گاه دو سوم […] 0

  گوشه ای از صفات امام کاظم علیه السلام

  گوشه ای از صفات امام کاظم علیه السلام حضرت امام موسى کاظم(علیه السلام) عابدترین و زاهدترین، فقیه ترین، سخى ترین و کریمترین مردم زمان خود بود، هر گاه دو سوم […]

  ادامه ...

 • عن العبد الصالح موسی بن جعفر (ع)، قال: علم الله لا یوصف منه باین، و لا یوصف العلم من الله بکیف، و لا یفرد من الله، و لا یبان الله […] 0

  امام کاظم و شناسایی علم خداوند متعال

  عن العبد الصالح موسی بن جعفر (ع)، قال: علم الله لا یوصف منه باین، و لا یوصف العلم من الله بکیف، و لا یفرد من الله، و لا یبان الله […]

  ادامه ...

 • کیف أصف حسن ثناؤکم (امام الهادی (ع)) بی تردید هیچ زبانی توان ستایش عترت آل رسول الله (ص) را ندارد. زیرا هنگامی که زبان امام هادی (ع) در ستایش عترت […] 0

  امام هادی و ستایش عترت

  کیف أصف حسن ثناؤکم (امام الهادی (ع)) بی تردید هیچ زبانی توان ستایش عترت آل رسول الله (ص) را ندارد. زیرا هنگامی که زبان امام هادی (ع) در ستایش عترت […]

  ادامه ...

 • حضرت امام موسی بن جعفر (ع) همواره نماز شب خود را به نماز صبح متصل میکرد، سپس تا طلوع خورشید، به تعقیب نماز اشتغال داشت و بعد به سجده میرفت، […] 0

  امام کاظم و خوف خدا

  حضرت امام موسی بن جعفر (ع) همواره نماز شب خود را به نماز صبح متصل میکرد، سپس تا طلوع خورشید، به تعقیب نماز اشتغال داشت و بعد به سجده میرفت، […]

  ادامه ...

 • عبدالله یافعی مینویسد: « الامام موسی کان صالحا عابدا، جوادا، حلیما، کبیر القدر و هو احد الائمه الاثنی عشر المعصومین فی اعتقاد الامامیه و کان یدعی بالعبد الصالح لعبادته و […] 0

  مقامات عرفانی امام کاظم

  عبدالله یافعی مینویسد: « الامام موسی کان صالحا عابدا، جوادا، حلیما، کبیر القدر و هو احد الائمه الاثنی عشر المعصومین فی اعتقاد الامامیه و کان یدعی بالعبد الصالح لعبادته و […]

  ادامه ...