آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • از بزرگترین مصائبی که جهان اسلام دچار آن شد، داستان حره است که در آن واقعه، کرامت اسلام و حرمت پیامبر (ص) را ازبین بردند و سرلشگر سپاه – پس […] 0

  داستان حره

  از بزرگترین مصائبی که جهان اسلام دچار آن شد، داستان حره است که در آن واقعه، کرامت اسلام و حرمت پیامبر (ص) را ازبین بردند و سرلشگر سپاه – پس […]

  ادامه ...

 • موضعگیری عباسیان و جریان بزرگ اجتماعیای که حاکمان عباسی پدیدار ساختند، در رفتار همانند جریان اجتماعی است که امویان شکل دادند. عباسیان با مخالفان و چالشگران رفتاری درشت پیش گرفتند، […] 0

  رفتار عباسیان با اهل بیت و مردم

  موضعگیری عباسیان و جریان بزرگ اجتماعیای که حاکمان عباسی پدیدار ساختند، در رفتار همانند جریان اجتماعی است که امویان شکل دادند. عباسیان با مخالفان و چالشگران رفتاری درشت پیش گرفتند، […]

  ادامه ...

 • هارون که بغض و کینه عترت، تمام وجودش را شعله ور ساخته، تمام ارزشهای انسانی را زیر پا نهاده، با پررویی به رسول الله (ص) خطاب میکند که من عذر […] 0

  ناامنی مسجد النبی توسط عباسیان

  هارون که بغض و کینه عترت، تمام وجودش را شعله ور ساخته، تمام ارزشهای انسانی را زیر پا نهاده، با پررویی به رسول الله (ص) خطاب میکند که من عذر […]

  ادامه ...

 • سیاست اموی بر این تعلق گرفت که مردم غیر عرب را از تمام حقوق طبیعی یک انسان، محروم کنند، این بود که با آنان بسانحیوانات رفتار کردند، و – با […] 0

  ظلم بنی امیه بر مردم غیر عرب

  سیاست اموی بر این تعلق گرفت که مردم غیر عرب را از تمام حقوق طبیعی یک انسان، محروم کنند، این بود که با آنان بسانحیوانات رفتار کردند، و – با […]

  ادامه ...

 • موقعی که ابوالعباس سفاح عهدهدار مقام خلافت شد، نیروهای مسلح خود را، به سپهسالاری عبدالله بن علی، برای نبرد با بزرگامویان – مروان حمار – گسیل داشت. عبدالله حرکت کرد […] 0

  حادثه زاب

  موقعی که ابوالعباس سفاح عهدهدار مقام خلافت شد، نیروهای مسلح خود را، به سپهسالاری عبدالله بن علی، برای نبرد با بزرگامویان – مروان حمار – گسیل داشت. عبدالله حرکت کرد […]

  ادامه ...

 • اشارهبا مرگ مهدی در سال ۱۶۹ هجری قمری [۲۴۵] فرزندش موسی ملقب به هادی به خلافت رسید. وی که در زمان تصدی خلافت ۲۴ سال داشت، فردی مغرور، ناپخته، عیاش، […] 0

  هادی عباسی زمامدار زمان امام کاظم

  اشارهبا مرگ مهدی در سال ۱۶۹ هجری قمری [۲۴۵] فرزندش موسی ملقب به هادی به خلافت رسید. وی که در زمان تصدی خلافت ۲۴ سال داشت، فردی مغرور، ناپخته، عیاش، […]

  ادامه ...

 • مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید و دیگر بزرگان در کتابهای مختلف حکایت کرده اند: [۱] .حضرت ابوالحسن، امام موسی بن جعفر (ع) در جمع بعضی از اصحاب خاص، فرمود:روزی […] 0

  امام کاظم مناظره با هارون و فرقه عباسی

  مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید و دیگر بزرگان در کتابهای مختلف حکایت کرده اند: [۱] .حضرت ابوالحسن، امام موسی بن جعفر (ع) در جمع بعضی از اصحاب خاص، فرمود:روزی […]

  ادامه ...

 • دوران امامت پیشوای هفتم (ع) مصادف با نخستین مرحلهی استبداد و ستمگری حاکمان عباسی بود. آنان با گذر از مرحلهی نخست که مرحلهی دستیابی به قدرت و تحکیم ارکان آن […] 0

  حکومت پلیسی عباسیان زمان امام کاظم

  دوران امامت پیشوای هفتم (ع) مصادف با نخستین مرحلهی استبداد و ستمگری حاکمان عباسی بود. آنان با گذر از مرحلهی نخست که مرحلهی دستیابی به قدرت و تحکیم ارکان آن […]

  ادامه ...

 • در بعد اجتماعی امام کاظم (ع) یک مدیریت صحیح و وسیع را برای تشکل همسوی اهل بیت پدید آورده است. شیعیان را مورد توجه قرار داده، [ صفحه ۲۲۷] به […] 0

  بعد اجتماعی امام کاظم مقابل جریان سقیفه

  در بعد اجتماعی امام کاظم (ع) یک مدیریت صحیح و وسیع را برای تشکل همسوی اهل بیت پدید آورده است. شیعیان را مورد توجه قرار داده، [ صفحه ۲۲۷] به […]

  ادامه ...

 • حسین پرچم نهضت را برافراشت، و جهاد مقدس را اعلام کرد، و طالبیون به او پیوستند، و جز اندکی از وی تخلف نکردند. آنگاهبا جمعی از ویژگان به خدمت امام […] 0

  شهادت حسین

  حسین پرچم نهضت را برافراشت، و جهاد مقدس را اعلام کرد، و طالبیون به او پیوستند، و جز اندکی از وی تخلف نکردند. آنگاهبا جمعی از ویژگان به خدمت امام […]

  ادامه ...