آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • افراد با نشاط و امیدوار به فضل خداوند سبحان از هر شرایطی و لو سخت ترین باشد، برای انجام وظایف خویش و پیش برد اهداف خویش فرصت سازی میکنند. این […] 0

  امام کاظم در زندان بغداد

  افراد با نشاط و امیدوار به فضل خداوند سبحان از هر شرایطی و لو سخت ترین باشد، برای انجام وظایف خویش و پیش برد اهداف خویش فرصت سازی میکنند. این […]

  ادامه ...

 • فاجعه‏ى فخ حسین بن على از علویان مدینه،چون از حکومت عباسیان و ستم بسیار ایشان به ستوه آمد،به رضایت  امام موسى کاظم علیه السلام،علیه هادى قیام کرد و با گروهى […] 0

  فاجعه‏ى فخ در دوران امام کاظم

  فاجعه‏ى فخ حسین بن على از علویان مدینه،چون از حکومت عباسیان و ستم بسیار ایشان به ستوه آمد،به رضایت  امام موسى کاظم علیه السلام،علیه هادى قیام کرد و با گروهى […]

  ادامه ...

 • «جبار بنی عباس» لقب زیبنده هارون میباشد. وی در دوران حکومت داری خویش جولانهای بسیار داشته است. وی تلاشهای برون مرزی فراوان انجام داده و فتوحاتی نیز به دست آورده […] 0

  خشم هارون در مورد علویان

  «جبار بنی عباس» لقب زیبنده هارون میباشد. وی در دوران حکومت داری خویش جولانهای بسیار داشته است. وی تلاشهای برون مرزی فراوان انجام داده و فتوحاتی نیز به دست آورده […]

  ادامه ...

 • اولین سمت حکومتی را سفاح در اختیار خالد بن برمک قرار داد. [۴۰۳] آنگاه منصور در سال ۱۵۸ به یحیی بن خالد بن برمک استانداری موصل را واگذار نمود! [۴۰۴] […] 0

  حکومت برامکه

  اولین سمت حکومتی را سفاح در اختیار خالد بن برمک قرار داد. [۴۰۳] آنگاه منصور در سال ۱۵۸ به یحیی بن خالد بن برمک استانداری موصل را واگذار نمود! [۴۰۴] […]

  ادامه ...

 • این دیدگاه که عترت بعد از رحلت رسول الله (ص) در انزوای اجتماعی قرار گرفتند، مورد تردید میباشد. در نوشتارهایی که تا کنون در مورد نگارش اندیشه و رفتار امامان […] 0

  موقعیت اجتماعی امام کاظم

  این دیدگاه که عترت بعد از رحلت رسول الله (ص) در انزوای اجتماعی قرار گرفتند، مورد تردید میباشد. در نوشتارهایی که تا کنون در مورد نگارش اندیشه و رفتار امامان […]

  ادامه ...

 • اذا کان یوم القیمه لم یبق ملک مقرب و لا نبی مرسل… الا و هو محتاج الیهما. [۵۵۸] «در روز قیامت همگان حتی فرشتگان مقرب خدا و پیامبران مرسل به […] 0

  امام کاظم و ترویج فرهنگ عترت

  اذا کان یوم القیمه لم یبق ملک مقرب و لا نبی مرسل… الا و هو محتاج الیهما. [۵۵۸] «در روز قیامت همگان حتی فرشتگان مقرب خدا و پیامبران مرسل به […]

  ادامه ...

 • ۱ – یحیی بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن ابیطالب از یاران شهید فخ است که در حادثه فخ زنده مانده است. بعد از حادثه مدتی به صورت پنهانی […] 0

  هارون و علویان

  ۱ – یحیی بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن ابیطالب از یاران شهید فخ است که در حادثه فخ زنده مانده است. بعد از حادثه مدتی به صورت پنهانی […]

  ادامه ...

 • از علی بن یقطین روایت شده که:روزی هارونالرشید از کثرت ناراحتی و شدت دشمنیاش با امام هفتم (ع) مردی شعبدهباز و جادوگر به نام « حمید بن مهران » را […] 0

  امام کاظم و حمید بن مهران

  از علی بن یقطین روایت شده که:روزی هارونالرشید از کثرت ناراحتی و شدت دشمنیاش با امام هفتم (ع) مردی شعبدهباز و جادوگر به نام « حمید بن مهران » را […]

  ادامه ...

 • دومین بازماندهی حادثهی جانگداز فخ یحیی بن عبدالله برادر ادریس بود. وی از چهرههای برجسته و رجال علمی عصر خود بود و از امام صادق (ع) و پدر و برادر […] 0

  قیام یحیی بن عبدالله زمان امام کاظم

  دومین بازماندهی حادثهی جانگداز فخ یحیی بن عبدالله برادر ادریس بود. وی از چهرههای برجسته و رجال علمی عصر خود بود و از امام صادق (ع) و پدر و برادر […]

  ادامه ...

 • مناسب است برخی رفتارهای مدعی خلافت رسول الله (ص) را مورد توجه قرار دهیم تا با روحیات حاکمان عباسی به ویژه معاصرین امام کاظم (ع) بهتر آشنا شویم. هارون به […] 0

  بزم هارون الرشید

  مناسب است برخی رفتارهای مدعی خلافت رسول الله (ص) را مورد توجه قرار دهیم تا با روحیات حاکمان عباسی به ویژه معاصرین امام کاظم (ع) بهتر آشنا شویم. هارون به […]

  ادامه ...