آرشیو خاندان

 • پیشوای هفتم (ع) در برابر مدعیان امامت نیز موضع گرفت و امامت آنان را نفی کرد. در میان افرادی که پس از شهادت امام صادق (ع) ادعای امامت کردند، عبدالله […] 0

  مدعیان امامت زمان امام کاظم

  پیشوای هفتم (ع) در برابر مدعیان امامت نیز موضع گرفت و امامت آنان را نفی کرد. در میان افرادی که پس از شهادت امام صادق (ع) ادعای امامت کردند، عبدالله […]

  ادامه ...

 • او سیدی جلیلالقدر بوده است.از بعضی روایات مدح وی استفاده میگردد مرحوم کلینی با ذکر سند از یزید بن سلیط نقل نموده که امام موسی بن جعفر (ع) به وی […] 0

  زندگی قاسم بن موسی بن جعفر

  او سیدی جلیلالقدر بوده است.از بعضی روایات مدح وی استفاده میگردد مرحوم کلینی با ذکر سند از یزید بن سلیط نقل نموده که امام موسی بن جعفر (ع) به وی […]

  ادامه ...

 • حمزه بن موسی با کنیه «ابوالقاسم» مردی دانشمند، صاحب فضل، بلند مرتبت و مقبول و موجه نزد عامه و خاصه بود. وی – بنا به نقلی – همراه برادرش حضرت […] 0

  حمزه بن موسی کاظم در ایران

  حمزه بن موسی با کنیه «ابوالقاسم» مردی دانشمند، صاحب فضل، بلند مرتبت و مقبول و موجه نزد عامه و خاصه بود. وی – بنا به نقلی – همراه برادرش حضرت […]

  ادامه ...

 • حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام در آغاز ذیحجه ی سال ۱۷۳ هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشود و در روز ۱۲ ربیع الثانی سال ۲۰۱ در سن ۲۸ سالگی […] 0

  نگاهی بر زندگی حضرت معصومه

  حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام در آغاز ذیحجه ی سال ۱۷۳ هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشود و در روز ۱۲ ربیع الثانی سال ۲۰۱ در سن ۲۸ سالگی […]

  ادامه ...

 • هشام بن احمر – که یکی از اصحاب امام موسی کاظم (ع) است، حکایت کند:روزی در محضر مبارک آن حضرت بودم، به من فرمود: ای هشام! آیا خبر داری که […] 0

  خرید همسر امام کاظم به عنوان مادر

  هشام بن احمر – که یکی از اصحاب امام موسی کاظم (ع) است، حکایت کند:روزی در محضر مبارک آن حضرت بودم، به من فرمود: ای هشام! آیا خبر داری که […]

  ادامه ...

 • زید بن موسی (ع) که «زیدالنار» نامیده میشود از طرف ابوالسرایا والی اهواز گردید. بر بصره نیز سلطه یافت. بعد از دسترسی به بصره خانه های عباسیان را آتش زد […] 0

  شرح حال زید بن موسی کاظم

  زید بن موسی (ع) که «زیدالنار» نامیده میشود از طرف ابوالسرایا والی اهواز گردید. بر بصره نیز سلطه یافت. بعد از دسترسی به بصره خانه های عباسیان را آتش زد […]

  ادامه ...

 • صادق آل محمد (ع) تبار امام موسی (ع) را از جانب پدر به امیرالمؤمنین (ع) و فاطمه زهرا علیهاالسلام و در نهایت به رسول الله (ص) پیوند میدهد. پیوند این […] 0

  پدر امام کاظم

  صادق آل محمد (ع) تبار امام موسی (ع) را از جانب پدر به امیرالمؤمنین (ع) و فاطمه زهرا علیهاالسلام و در نهایت به رسول الله (ص) پیوند میدهد. پیوند این […]

  ادامه ...

 • اشارهبرخی از فرزندان موسی بن جعفر (ع) به خاطر ملاحظات سیاسی و خویشاوندی به ایران هجرت کردند. در این درس – در حد گنجایش – به معرفی بعضی از آنان […] 0

  فرزندان امام کاظم در ایران

  اشارهبرخی از فرزندان موسی بن جعفر (ع) به خاطر ملاحظات سیاسی و خویشاوندی به ایران هجرت کردند. در این درس – در حد گنجایش – به معرفی بعضی از آنان […]

  ادامه ...

 • مستفاد از کلمات شیخ مفید، طبرسی، اربلی و ابن شهر آشوب این است که امام هفتم (ع) یک فرزند به نام «ابراهیم» داشته است؛ لیکن ظاهر کلام صاحب عمده الطالب […] 0

  ابراهیم فرزند امام کاظم

  مستفاد از کلمات شیخ مفید، طبرسی، اربلی و ابن شهر آشوب این است که امام هفتم (ع) یک فرزند به نام «ابراهیم» داشته است؛ لیکن ظاهر کلام صاحب عمده الطالب […]

  ادامه ...

 • شیخ مفید رحمه الله فرموده: ابراهیم بن موسی مردی شجاع و کریم بود. در دوران حکومت مامون عباسی که محمد بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب […] 0

  فرزندان امام کاظم ابراهیم

  شیخ مفید رحمه الله فرموده: ابراهیم بن موسی مردی شجاع و کریم بود. در دوران حکومت مامون عباسی که محمد بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب […]

  ادامه ...