آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • بررسى و تحکیم امامت آنحضرت امامان گرامى ما را رسم بر این بود که براى شناساندن امام و مرجع علمى و سیاسى و دینى بعد از خویش،به نام و شخص […] 0

  بررسى و تحکیم امامت امام کاظم

  بررسى و تحکیم امامت آنحضرت امامان گرامى ما را رسم بر این بود که براى شناساندن امام و مرجع علمى و سیاسى و دینى بعد از خویش،به نام و شخص […]

  ادامه ...

 • براستی هر » : امام، فقیه بن ساعی درباره ی عوامل نهضتهای علویان سخن گفته، که سخنش بر دلایل محکم و استواری مبتنی استکس به دقت در تاریخ اسلام بنگرد، […] 0

  سخن ابن ساعی

  براستی هر » : امام، فقیه بن ساعی درباره ی عوامل نهضتهای علویان سخن گفته، که سخنش بر دلایل محکم و استواری مبتنی استکس به دقت در تاریخ اسلام بنگرد، […]

  ادامه ...

 • امام موسی علیه السلام، شاهد تمام مصیبتها و شدایدی بود که بر سر خاندان و بستگان او آمد، و دلش را اندوهی عمیق، و ناراحتیشدید فرا گرفته بود، و با […] 0

  امام کاظم علیه السلام و منصور

  امام موسی علیه السلام، شاهد تمام مصیبتها و شدایدی بود که بر سر خاندان و بستگان او آمد، و دلش را اندوهی عمیق، و ناراحتیشدید فرا گرفته بود، و با […]

  ادامه ...

 • در میان این امت مردی به نام ولید، بیاید که شرش برای این امت از » : این روایت صحیح از پیامبر (ص) رسیده است که فرموداوزاعی این مطلب را […] 0

  ولید بن یزید

  در میان این امت مردی به نام ولید، بیاید که شرش برای این امت از » : این روایت صحیح از پیامبر (ص) رسیده است که فرموداوزاعی این مطلب را […]

  ادامه ...

 • هندوانه، خیار و کدو « ام عضام » کنار چاهی به نام « [ جوانیه [ ۲۵۶ » عیسی بن محمد قرطی نقل کرده است: در جایی از روستایکاشته بودم. […] 0

  امام کاظم علیه السلام و عیسی بن محمد

  هندوانه، خیار و کدو « ام عضام » کنار چاهی به نام « [ جوانیه [ ۲۵۶ » عیسی بن محمد قرطی نقل کرده است: در جایی از روستایکاشته بودم. […]

  ادامه ...

 • اشارهتشکل همسوی اهل بیت (ع) در عین حال که یک جریان بزرگ اجتماعی بود، هماره مورد تهدید خطرها نیز بود. این تشکل همواره آماج انواع تبلیغات فرهنگی و هجوم علیه […] 0

  خطر جریان سقیفه

  اشارهتشکل همسوی اهل بیت (ع) در عین حال که یک جریان بزرگ اجتماعی بود، هماره مورد تهدید خطرها نیز بود. این تشکل همواره آماج انواع تبلیغات فرهنگی و هجوم علیه […]

  ادامه ...

 • نخستین ویژگی این دوره وسعت قلمرو کشور اسلامی است. در این عصر، منطقهی وسیعی از جهان آن روز از حجاز و دنباله دریای مدیترانه گرفته تا سواحل اقیانوس اطلس و […] 0

  قلمرو فرمانروایی عباسیان زمان امام کاظم

  نخستین ویژگی این دوره وسعت قلمرو کشور اسلامی است. در این عصر، منطقهی وسیعی از جهان آن روز از حجاز و دنباله دریای مدیترانه گرفته تا سواحل اقیانوس اطلس و […]

  ادامه ...

 • هاشمیان در محل ابواء [ ۵۶۸ ] ، انجمنی کردند و در آن جا مسائل نهضت و شخص لایق به خلافت از بین خود را مورد بررسی قراردادند، در آن […] 0

  شورای ابواء

  هاشمیان در محل ابواء [ ۵۶۸ ] ، انجمنی کردند و در آن جا مسائل نهضت و شخص لایق به خلافت از بین خود را مورد بررسی قراردادند، در آن […]

  ادامه ...

 • دوران امامت پیشوای هفتم (ع) مصادف با نخستین مرحلهی استبداد و ستمگری حاکمان عباسی بود. آنان با گذر از مرحلهی نخست که مرحلهی دستیابی به قدرت و تحکیم ارکان آن […] 0

  حکومت پلیسی عباسیان زمان امام کاظم

  دوران امامت پیشوای هفتم (ع) مصادف با نخستین مرحلهی استبداد و ستمگری حاکمان عباسی بود. آنان با گذر از مرحلهی نخست که مرحلهی دستیابی به قدرت و تحکیم ارکان آن […]

  ادامه ...

 • امامت او که براساس تقدیر الهی قرار بود پس از پدر بزرگوارش امامت امت را به عهده بگیرد، تحت تربیت فوق‌العاده امام صادق مراحل رشد و کمال را پشت سر […] 0

  امامت امام کاظم علیه السلام

  امامت او که براساس تقدیر الهی قرار بود پس از پدر بزرگوارش امامت امت را به عهده بگیرد، تحت تربیت فوق‌العاده امام صادق مراحل رشد و کمال را پشت سر […]

  ادامه ...