آرشیو بشر حافی و امام کاظم

  • روزی حضرت بابالحوائج، موسی بن جعفر (ع) در بغداد از درب خانه « بشر حافی » میگذشت. صدای سازها و آوازها و رقصیدنها و شادمانیها از داخل خانه به وضوح […] 0

    بشر حافی و امام کاظم

    روزی حضرت بابالحوائج، موسی بن جعفر (ع) در بغداد از درب خانه « بشر حافی » میگذشت. صدای سازها و آوازها و رقصیدنها و شادمانیها از داخل خانه به وضوح […]

    ادامه ...