آرشیو حدیث امام کاظم انتظار فرج

 • بهترین عبادت بعد از شناخت خداوند، انتظار فرج و گشایش است.افضل العباده بعد المعرفه انتظار الفرج. [۱] .—————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] تحف العقول، ص ۴۰۳٫منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی […] 0

  حدیث امام کاظم انتظار فرج

  بهترین عبادت بعد از شناخت خداوند، انتظار فرج و گشایش است.افضل العباده بعد المعرفه انتظار الفرج. [۱] .—————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] تحف العقول، ص ۴۰۳٫منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام :انتظارُ الفَرَجِ مِن الفَرَجِ .امام کاظم علیه السلام : انتظار فرج، جزء فرج است.الغیبه للطوسی : ۴۵۹ / ۴۷۱ .برگرفته از کتاب ۳۰۵ حدیث از امام […] 0

  حدیث امام کاظم – انتظار فرج

  امام کاظم علیه السلام :انتظارُ الفَرَجِ مِن الفَرَجِ .امام کاظم علیه السلام : انتظار فرج، جزء فرج است.الغیبه للطوسی : ۴۵۹ / ۴۷۱ .برگرفته از کتاب ۳۰۵ حدیث از امام […]

  ادامه ...