آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • با این روش حاکمان عباسی بر آنند که حتی الامکان امام کاظم (ع) را در زندان رسمی محبوس نکنند؛ بلکه مدینه و جامعه را زندان وی قرار داده و تمام […] 0

  عباسیان و امام کاظم

  با این روش حاکمان عباسی بر آنند که حتی الامکان امام کاظم (ع) را در زندان رسمی محبوس نکنند؛ بلکه مدینه و جامعه را زندان وی قرار داده و تمام […]

  ادامه ...

 • امام در زندانهای هارون از سال ۱۷۹هـ .ق. که هارون دستور داد امام را دستگیر کنند، تا سال ۱۸۳ که به شهادت رسید؛ امام موسی بن جعفر در بغداد و […] 0

  امام کاظم در زندانهای هارون

  امام در زندانهای هارون از سال ۱۷۹هـ .ق. که هارون دستور داد امام را دستگیر کنند، تا سال ۱۸۳ که به شهادت رسید؛ امام موسی بن جعفر در بغداد و […]

  ادامه ...

 • اشارههارون الرشید به رغم آن که در اثر زیرکی خاص خود و توسل به نیرنگ و نفاق و فراهم شدن سایر شرایط، در عرصه سیاست آن روز چهره موفق و […] 0

  زندان و شهادت امام کاظم

  اشارههارون الرشید به رغم آن که در اثر زیرکی خاص خود و توسل به نیرنگ و نفاق و فراهم شدن سایر شرایط، در عرصه سیاست آن روز چهره موفق و […]

  ادامه ...

 • مرجئه از جمله گروههای فکری بودند که در عصر امام کاظم (ع) فعالیت داشتند. آنان بنا به دلائلی – که به احتمال قوی جنبهی سیاسی نیز داشته است – معتقد […] 0

  مرجئه زمان امام کاظم

  مرجئه از جمله گروههای فکری بودند که در عصر امام کاظم (ع) فعالیت داشتند. آنان بنا به دلائلی – که به احتمال قوی جنبهی سیاسی نیز داشته است – معتقد […]

  ادامه ...

 • در نوشتار «امام صادق (ع) الگوی زندگی»، چگونگی به اقتدار رسیدن عباسیان و جریان بزرگ اجتماعیای که علیه امویان پدیدار شد، مورد بررسی دقیق قرار گرفت. [۳۵۲] در آن نوشتار […] 0

  فساد و تباهی عباسیان

  در نوشتار «امام صادق (ع) الگوی زندگی»، چگونگی به اقتدار رسیدن عباسیان و جریان بزرگ اجتماعیای که علیه امویان پدیدار شد، مورد بررسی دقیق قرار گرفت. [۳۵۲] در آن نوشتار […]

  ادامه ...

 • ادریس فرزند عبدالله، فرزند حسن، فرزند امام حسن مجتبی (ع) است. وی از یاران و همراهان صاحب فخ بود که هر چند جراحاتی برداشت لیکن توانست جان سالم بدر ببرد. […] 0

  قیام ادریس بن عبدالله زمان امام کاظم

  ادریس فرزند عبدالله، فرزند حسن، فرزند امام حسن مجتبی (ع) است. وی از یاران و همراهان صاحب فخ بود که هر چند جراحاتی برداشت لیکن توانست جان سالم بدر ببرد. […]

  ادامه ...

 • عدهای از اصحاب امام کاظم (ع) بعد از حضرت، امامت علی بن موسی (ع) را نپذیرفتند. انگیزه آنان از این رفتار دنیاطلبی بود. به خاطر وکالتی که از امام کاظم […] 0

  واقفیه بعد از امام کاظم

  عدهای از اصحاب امام کاظم (ع) بعد از حضرت، امامت علی بن موسی (ع) را نپذیرفتند. انگیزه آنان از این رفتار دنیاطلبی بود. به خاطر وکالتی که از امام کاظم […]

  ادامه ...

 • زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام: نام:موسى‏ بن جعفر. کنیه: ابو ابراهیم، ابوالحسن، ابوالحسن اوّل، ابوالحسن ماضى، ابوعلى و ابواسماعیل. القاب: کاظم، صابر، صالح، امین و عبدالصالح. نکته:امام موسی کاظم […] 0

  زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام

  زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام: نام:موسى‏ بن جعفر. کنیه: ابو ابراهیم، ابوالحسن، ابوالحسن اوّل، ابوالحسن ماضى، ابوعلى و ابواسماعیل. القاب: کاظم، صابر، صالح، امین و عبدالصالح. نکته:امام موسی کاظم […]

  ادامه ...

 • با انتشار خبر زندانی شدن امام (ع) موجی از خشم و نفرت بر ضد دستگاه خلافت به ویژه از ناحیه شیعیان ایجاد شد و مردم در همه جا از آن […] 0

  دستور قتل امام امام کاظم

  با انتشار خبر زندانی شدن امام (ع) موجی از خشم و نفرت بر ضد دستگاه خلافت به ویژه از ناحیه شیعیان ایجاد شد و مردم در همه جا از آن […]

  ادامه ...

 • یهود خود را برترین میپندارد. حتی برخی از آنان کلام وحی مانند: و هو فضلکم علی العالمین [۲۹۰] را دلیل بر این برتری خود می پندارند! لیکن معنای این آیه […] 0

  امام کاظم و دیدگاه های اشتباه مردم

  یهود خود را برترین میپندارد. حتی برخی از آنان کلام وحی مانند: و هو فضلکم علی العالمین [۲۹۰] را دلیل بر این برتری خود می پندارند! لیکن معنای این آیه […]

  ادامه ...