آرشیو سیره عملی و رفتاری

 • پیشوای هفتم (ع) کوهی از بردباری و گذشت بود. لقب «کاظم» برای آن حضرت حاکی از این خلق نیکو و نشانهی شهرت ایشان به فرو خوردن خشم و حلم است.بسیار […] 0

  بردباری و گذشت امام کاظم

  پیشوای هفتم (ع) کوهی از بردباری و گذشت بود. لقب «کاظم» برای آن حضرت حاکی از این خلق نیکو و نشانهی شهرت ایشان به فرو خوردن خشم و حلم است.بسیار […]

  ادامه ...

 • آوردهاند وقتی آزار میشد یا پشت سرش بدگویی میکردند، همین که خبردار میشد، به جای واکنش منفی، کیسهای پر از زر و سیم برای آزار رسان میفرستاد. [۱] ابن جوزی […] 0

  گذشت امام کاظم

  آوردهاند وقتی آزار میشد یا پشت سرش بدگویی میکردند، همین که خبردار میشد، به جای واکنش منفی، کیسهای پر از زر و سیم برای آزار رسان میفرستاد. [۱] ابن جوزی […]

  ادامه ...

 • در معاشرت با دیگران هماره برخوردهایی که سبب تضییع حقوق افراد باشد مشاهده میگردد. بسیاری از افراد جامعه رفتاری ناهنجار دارند و از رعایت حقوق دیگران غفلت دارند. البته گروه […] 0

  بردباری امام کاظم

  در معاشرت با دیگران هماره برخوردهایی که سبب تضییع حقوق افراد باشد مشاهده میگردد. بسیاری از افراد جامعه رفتاری ناهنجار دارند و از رعایت حقوق دیگران غفلت دارند. البته گروه […]

  ادامه ...

 • کاری نبود که محبوب خدا و مورد رضایت او باشد، مگر این که امام (ع) از روی میل و اخلاص آن را انجام میداد، از آن جمله حج خانه خدا […] 0

  حلم امام کاظم

  کاری نبود که محبوب خدا و مورد رضایت او باشد، مگر این که امام (ع) از روی میل و اخلاص آن را انجام میداد، از آن جمله حج خانه خدا […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام همچون پدر و اجداد پاکش، قبل از هر چیز بنده ی خالص خدا بود، و شیوه ی بندگی در تمام رفتار و گفتار و حرکات او […] 0

  عبادت و نهایت خضوع امام کاظم در پیشگاه خدا

  امام کاظم علیه السلام همچون پدر و اجداد پاکش، قبل از هر چیز بنده ی خالص خدا بود، و شیوه ی بندگی در تمام رفتار و گفتار و حرکات او […]

  ادامه ...

 • حسن بن جهم میگوید: امام کاظم (ع) را دیدم که محاسنش را رنگ کرده بود، بسیار آراسته به نظر میرسید، پرسیدم: «فدایت شوم چرا محاسنت را رنگ کردهای؟»در پاسخ فرمود: […] 0

  آراستگی امام کاظم برای همسر

  حسن بن جهم میگوید: امام کاظم (ع) را دیدم که محاسنش را رنگ کرده بود، بسیار آراسته به نظر میرسید، پرسیدم: «فدایت شوم چرا محاسنت را رنگ کردهای؟»در پاسخ فرمود: […]

  ادامه ...

 • قرب الاسناد- ص ۱۷۴- ابراهیم بن عبد الحمید گفت: وارد خانه موسی بن جعفر (ع) شدم همان اطاقی که در آن نماز میخواند در خانه جز حصیر و شمشیری آویزان […] 0

  عبادت و رفتار و دانش امام کاظم

  قرب الاسناد- ص ۱۷۴- ابراهیم بن عبد الحمید گفت: وارد خانه موسی بن جعفر (ع) شدم همان اطاقی که در آن نماز میخواند در خانه جز حصیر و شمشیری آویزان […]

  ادامه ...

 • خطیب بغدادی از جدش و شماری از عالمان اهلسنت نقل کرده است: «مردی از فرزندان خلیفه دوم، موسی بن جعفر (ع) را آزار میرساند و به امام علی (ع) ناسزا […] 0

  بردباری و شکیبایی امام کاظم

  خطیب بغدادی از جدش و شماری از عالمان اهلسنت نقل کرده است: «مردی از فرزندان خلیفه دوم، موسی بن جعفر (ع) را آزار میرساند و به امام علی (ع) ناسزا […]

  ادامه ...

 • امام هفتم در یکی از باغات و نخلستانهای مدینه مشغول به کار بود. شاخ و برگ اضافی درختها را میزدود و میوهها را میچید. یکی از غلامهای امام یک مقدار […] 0

  حلم و حسن خلق امام کاظم

  امام هفتم در یکی از باغات و نخلستانهای مدینه مشغول به کار بود. شاخ و برگ اضافی درختها را میزدود و میوهها را میچید. یکی از غلامهای امام یک مقدار […]

  ادامه ...

 • در مدینه شخصی از نوادگان عمر بن خطاب با امام صادق (ع) دشمنی میکرد و به طور مکرر با کمال گستاخی از آن حضرت و خاندان عصمت و طهارت (ع) […] 0

  اخلاق نیک امام کاظم

  در مدینه شخصی از نوادگان عمر بن خطاب با امام صادق (ع) دشمنی میکرد و به طور مکرر با کمال گستاخی از آن حضرت و خاندان عصمت و طهارت (ع) […]

  ادامه ...