آرشیو فرزندان و نوادگان

 • برقی وی را از کسانی به شمار آورده که از امام رضا (ع) حدیث نقل نموده است [۱] .دو روایت از او در مآخذ دیده میشود:۱- مرحوم کلینی با ذکر […] 0

  فرزندان امام کاظم حکیمه

  برقی وی را از کسانی به شمار آورده که از امام رضا (ع) حدیث نقل نموده است [۱] .دو روایت از او در مآخذ دیده میشود:۱- مرحوم کلینی با ذکر […]

  ادامه ...

 • وی نیز از فرزندان شایسته امام کاظم (ع) است که حضرت به وی بسیار محبت داشتند و حتی وی را همتراز منصب امامت و امامان میدانست. در [ صفحه ۴۶] […] 0

  شرح حال قاسم بن موسی کاظم

  وی نیز از فرزندان شایسته امام کاظم (ع) است که حضرت به وی بسیار محبت داشتند و حتی وی را همتراز منصب امامت و امامان میدانست. در [ صفحه ۴۶] […]

  ادامه ...

 • کریمهی اهل بیت، دانش خود را از سرچشمهی ولایت گرفته و در این میدان گوی سبقت را از دیگران ربوده بود. بنا به نقل صاحب کشف اللئالی روزی جمعی از […] 0

  مرتبت علمی حضرت معصومه

  کریمهی اهل بیت، دانش خود را از سرچشمهی ولایت گرفته و در این میدان گوی سبقت را از دیگران ربوده بود. بنا به نقل صاحب کشف اللئالی روزی جمعی از […]

  ادامه ...

 • او سیدی جلیلالقدر بوده است.از بعضی روایات مدح وی استفاده میگردد مرحوم کلینی با ذکر سند از یزید بن سلیط نقل نموده که امام موسی بن جعفر (ع) به وی […] 0

  زندگی قاسم بن موسی بن جعفر

  او سیدی جلیلالقدر بوده است.از بعضی روایات مدح وی استفاده میگردد مرحوم کلینی با ذکر سند از یزید بن سلیط نقل نموده که امام موسی بن جعفر (ع) به وی […]

  ادامه ...

 • روایات فراوانی فضیلت و پاداش زیارت فاطمه معصومه علیهاالسلام را بیان مینماید. امام صادق (ع) ستدفن فیها (قم) امرأه من ولدی تسمی فاطمه فمن زارها وجب له الجنه، [۶۴] هر […] 0

  زیارت فاطمه معصومه

  روایات فراوانی فضیلت و پاداش زیارت فاطمه معصومه علیهاالسلام را بیان مینماید. امام صادق (ع) ستدفن فیها (قم) امرأه من ولدی تسمی فاطمه فمن زارها وجب له الجنه، [۶۴] هر […]

  ادامه ...

 • اشارهدر منابع روایی و تاریخی القاب زیادی برای دختر موسی بن جعفر (ع) نقل شده است که هر کدام بیانگر درجه و مقامی از درجات و مقامات معنوی این بانوی […] 0

  القاب حضرت معصومه

  اشارهدر منابع روایی و تاریخی القاب زیادی برای دختر موسی بن جعفر (ع) نقل شده است که هر کدام بیانگر درجه و مقامی از درجات و مقامات معنوی این بانوی […]

  ادامه ...

 • فاطمه دختر رسول الله (ص) و امالائمه برترین انسان بعد از رسول الله (ص) و امیرالمومنین است. فاطمه علیهاالسلام برتر از پیامبران اوالوالعزم است. فاطمه برترین عترت، ریشه و پایه […] 0

  معرفی حضرت فاطمه

  فاطمه دختر رسول الله (ص) و امالائمه برترین انسان بعد از رسول الله (ص) و امیرالمومنین است. فاطمه علیهاالسلام برتر از پیامبران اوالوالعزم است. فاطمه برترین عترت، ریشه و پایه […]

  ادامه ...

 • معروف به سید علاءالدین حسین. مرحوم بحرالعلوم و سلطان الواعظین در شرح حال او نوشتهاند: جناب سید علاءالدین حسین فرزند دیگر حضرت امام موسی الکاظم (ع) که با برادر بزرگوارش […] 0

  فرزندان امام کاظم حسین

  معروف به سید علاءالدین حسین. مرحوم بحرالعلوم و سلطان الواعظین در شرح حال او نوشتهاند: جناب سید علاءالدین حسین فرزند دیگر حضرت امام موسی الکاظم (ع) که با برادر بزرگوارش […]

  ادامه ...

 • حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام در آغاز ذیحجه ی سال ۱۷۳ هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشود و در روز ۱۲ ربیع الثانی سال ۲۰۱ در سن ۲۸ سالگی […] 0

  نگاهی بر زندگی حضرت معصومه

  حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام در آغاز ذیحجه ی سال ۱۷۳ هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشود و در روز ۱۲ ربیع الثانی سال ۲۰۱ در سن ۲۸ سالگی […]

  ادامه ...

 • اشارهسید امیر احمد، معروف به «شاه چراغ» [۴۸] در میان فرزندان موسی بن جعفر (ع) بعد از امام رضا (ع) بر همهی برادران خود برتری و فضیلت داشت. وی مردی […] 0

  احمد فرزند امام کاظم در ایران

  اشارهسید امیر احمد، معروف به «شاه چراغ» [۴۸] در میان فرزندان موسی بن جعفر (ع) بعد از امام رضا (ع) بر همهی برادران خود برتری و فضیلت داشت. وی مردی […]

  ادامه ...